Skip to main content

Let us know

Informare despre comportamente greșite

Protejarea practicilor și regulilor noastre, stabilite în Codul de Conduită voestalpine, reprezintă o valoare centrală a concernului nostru.

Prevenirea comportamentelor necorespunzătoare este în interesul nostru și în interesul angajaților noștri, precum și al partenerilor noștri de afaceri. Informatorii ne ajută să ne păstrăm valorile, să prevenim pagubele și implicit să ne securizăm locurile de muncă.

Angajații care informează cu bună credință despre încălcări constatate ale legilor, codului de conduită sau altor directive și reglementări interne nu vor avea de suferit în niciun caz represalii ori consecințe negative de orice fel.

Posibilități de a informa despre comportamente greșite

  • Group Compliance Officer sau Divisionaler Compliance Officer
  • Departamentul Revizie și managementul riscurilor al voestalpine AG
  • Superiorul direct
  • Managementul sau departamentul juridic și de personal competent
  • Departamentul Group Human Resources al voestalpine AG
  • Ofițer pentru drepturile omului
  • Corporate Data Protection Manager sau Divisionaler Data Protection Manager
  • Sistemul online de informare, care poate fi utilizat atât de angajați, cât și de informatori externi și care permite o informare anonimă

  Amintim că informările se pot transmite și prin canalele de informare existente în statul în care societatea respectivă din concern își are sediul (de exemplu la autorități).

Informări se pot face în mod special în următoarele domenii

 • LEGISLAȚIA ANTITRUST

  Acorduri și practici concertate, stabilite între companii, care limitează libera concurență. Exemple: Înțelegeri în legătură cu prețurile, împărțiri ale pieței sau clienților, înțelegeri în legătură cu comenzi, cantități sau cote de produse, înțelegeri la licitații, schimb nepermis de informații relevante pentru competiție.

  CORUPȚIE

  Oferirea și acordarea de avantaje pentru a influența deciziile celorlalți (mituire, corupție activă), respectiv solicitarea sau acceptarea de avantaje (caracter mituibil, corupție pasivă). Exemple: Cadouri nepotrivite către angajați ai clienților înainte de atribuirea unei comenzi, invitarea angajaților clienților într-un weekend de wellness înainte de atribuirea unei comenzi de către client, invitații fără legătură cu activitatea, cu scopul de a primi o comandă, acceptarea unui cadou de la furnizori și, în schimbul acestuia, nesolicitarea drepturilor cuvenite de la furnizorii respectivi, primirea de invitații sau cadouri drept contraserviciu pentru acceptarea unui preț de cumpărare mai mare sau a unei oferte.

  FRAUDĂ

  Acțiuni penale care prejudiciază patrimoniul companiei sau al unei persoane terțe. Exemple: Emiterea de facturi majorate, pentru a reține suma în plus; reținerea de fonduri ale firmei sau materiale de lucru; încheierea de afaceri dezavantajoase pentru companie, pentru obținerea unui avantaj personal.

  COMPLIANCE PIAȚA DE CAPITAL

  Utilizarea de informații privilegiate (informații despre chestiuni confidențiale, aflate în legătură cu voestalpine sau un cu instrument financiar al voestalpine AG și care sunt de natură să influențeze în mod considerabil prețul instrumentului financiar, dacă sunt date publicității). Exemple: Cumpărarea, respectiv vânzarea de acțiuni de către angajați, care sunt parte a unui domeniu confidențial, în timpul unei perioade în care este în vigoare o interdicție de achiziționare de acțiuni pentru cercul respectiv de persoane.

  CONFLICTE DE INTERESE

  Un interes privat sau personal prejudiciază îndeplinirea obiectivă a obligațiilor față de companie. Conflicte de interese pot interveni în mod special în legătură cu activități secundare sau participări la un angajament economic la clienți, furnizori sau competitori.

 • DISCRIMINARE, HĂRȚUIRE SEXUALĂ, MOBBING

  Dezavantajarea sau degradarea unor grupuri ori persoane individuale, din motive de sex, religie, apartenență etnică etc. Apropiere verbală sau fizică inoportună față de colegi de muncă, superiori sau clienți. Șicane, cruzime, vătămări sau fapte similare comise de colegi cu intenția de a alunga din firmă un angajat. Exemple: Dezavantaje salariale în funcție de sex; neangajarea unei persoane sau refuzul de a o promova, din cauza originii; xenofobie; hărțuire sexuală; umilire; marginalizare; constrângere; violență.

  ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTURILOR OMULUI

  Încălcări ale drepturilor garantate în egală măsură fiecărei persoane. Drepturile subiective garantate fiecărei persoane sunt încălcate sau există cazuri de muncă a minorilor, muncă forțată ori sclavie de tip nou. Sclavie de tip nou înseamnă o situație de exploatare pe care o persoană nu o poate refuza sau din care nu poate ieși din cauza amenințărilor, violențelor, constrângerii, înșelăciunii ori abuzului de putere. Exemple: Utilizarea muncii forțate sau a muncii minorilor; limitări ale libertăților individuale, libertății de religie, de expresie, de informare și de adunare.

 • Încălcări grave ale dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal. Exemple: Colectare, transmitere sau prelucrare nepermisă a datelor cu caracter personal; utilizarea de date în scopuri personale; publicarea sau transmiterea de fotografii ale clienților angajaților în Internet/Intranet fără consimțământul corespunzător; utilizarea de date ale clienților pentru scopuri de marketing fără consimțământ, pierderea de date cu caracter personal.

 • CONFORMITATE TEHNICĂ

  Respectarea legilor, reglementărilor și normelor în producție și în alte domenii tehnice.

  ÎNCĂLCAREA DIRECTIVELOR DE SECURITATE IT

  Respectarea directivelor care servesc la protejarea datelor împotriva falsificării, distrugerii și transmiterii nepermise. Exemple: Afectarea siguranței sistemelor și rețelelor IT de natură să pună puternic în pericol confidențialitatea, integritatea și/sau disponibilitatea informațiilor sau instalațiilor; transmiterea de conturi de utilizatori și de parole către persoane neautorizate; atacuri cibernetice.

 • ÎNCĂLCĂRI ALE NORMELOR DE PROTECȚIE A MEDIULUI

  Poluare intenționată sau accidentală a apelor, solului sau aerului. Exemple: Scurgere de substanțe poluante; eliminare necorespunzătoare a deșeurilor; lipsa comunicării surselor de pericol; accidente ca urmare a măsurilor de siguranță insuficiente.

 • LIPSA SAU ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE SIGURANȚĂ

  Lipsa măsurilor preventive de siguranță, nerespectarea a astfel de măsuri preventive și instrucțiuni. Exemplu: Condiții de lucru periculoase sau neigienice.

 • ALTE ÎNCĂLCĂRI DE LEGI, respectiv DIRECTIVE

  Exemple: Încălcări ale legislației drepturilor de autor (utilizarea proprietății intelectuale a altor persoane), sabotaj sau distrugerea materialelor de lucru; încălcări ale drepturilor și controalelor de export; încălcări ale obligațiilor de diligență în legătură cu lanțul logistic.

Utilizarea sistemului de informare al Business Keeper AG (BKMS) pentru informări anonime

În cazul în care ezitați să informați despre un comportament greșit dezvăluindu-vă numele, vă stă la dispoziție sistemul de informare anonimă al Business Keeper AG (BKMS). Configurându-vă o căsuță poștala anonimă la finalul mesajului dvs., puteți contribui activ la elucidarea comportamentului greșit.

Când introduceți informări în sistemul de informare, la început primiți solicitarea de a citi un text informativ în legătură cu garantarea anonimatului, după care puteți intra direct în portalul pentru informări. Pe pagina următoare veți fi întrebat care este tema centrală a mesajului dvs. Pe pagina pentru informări, vă formulați informarea cu cuvintele proprii și răspundeți la întrebări despre caz, având posibilitatea să selectați între răspunsuri simple. După trimiterea informării dvs. primiți un număr de referință ca dovadă. Ulterior vă puteți configura propria dvs. cutie poștală, protejată. Prin intermediul acesteia veți primi feedback-uri, vei răspunde la eventualele întrebări și veți fi informat în legătură cu progresul informării dvs.

FAQs despre sistemul de informare al Business Keeper AG (BKMS)

 • Dacă nu sunteți sigur că vă aflați în fața unui comportament greșit sau dacă sunteți în căutarea unui sfat, puteți de asemenea utiliza sistemul de informare și vă puteți adresa întrebările în mod anonim.

  Vă rugăm să aveți în vedere că vă putem răspunde la întrebări numai dacă la finalul întrebării configurați o căsuță poștală protejată, la care vă putem trimite răspunsul.

 • De regulă, procesarea se face de către Comitetul Whistleblowing. Posibilitatea de alegere este valabilă numai în țările în care legea prevede în mod expres o posibilitate de procesare de către compania vizată.

  Comitetul Whistleblowing este alcătuit din directorii celor două departamente voestalpine AG: Departamentul Juridic, Participații și Compliance și Departamentul Revizie și managementul riscurilor. Aceștia pot desemna o persoană ca înlocuitor și împreună o altă persoană cu drept de acces care să primească informările din sistemul de informare.

  La procesarea de către compania vizată, Comitetul Whistleblower direcționează informările mai departe către domeniile de specialitate ale companiei vizate, competente pentru procesarea unei informări. În acest fel se garantează că va avea loc o investigare imparțială a informării.

 • Sistemul de informare protejează anonimatul informatorului, dacă acesta nu dorește să-și dezvăluie numele. Această funcție de garantare a anonimatului este certificată de un organism independent. Suntem interesați de informări cu scopul de a preveni pagubele, nu de persoana dvs. în calitate de informator.

  Comitetul Whistleblower are acces doar la conținuturile pe care dvs. le înregistrați în sistemul de informare, nu și la alte date, cum sunt adresele IP, care ar putea eventual să pericliteze garantarea anonimatului.

  Informarea dvs. va rămâne anonimă prin utilizarea de codificări și alte rutine de siguranță. Nu trebuie nici să indicați date personale, nici să utilizați un terminal pus la dispoziție de angajatorul dvs. Anonimatul dvs. este garantat indiferent dacă utilizați dispozitive private sau puse la dispoziție de angajatorul dvs. (telefon mobil, PC, etc.).

  La configurarea cutiei dvs. poștale protejate, puteți alege autonom pseudonimul, numele de utilizator și parola. Aceste date de acces vă sunt cunoscute numai dvs. Ele rămân anonime în orice moment, inclusiv în timpul dialogului prin intermediul căsuței poștale.

 • Întrucât sistemul de informare din Internet este accesibil oricui, angajații pot introduce în sistem informări inclusiv de acasă sau de la alte conexiuni de Internet din afara companiei, la adresa https://www.bkms-system.net/voestalpine.

 • Instrucțiuni detaliate în legătură cu utilizarea sistemului de informare online găsiți pe pagina de start a sistemului de informare. Pentru ca echipa de procesatori să fie informată cât mai complet, este necesar să descrieți minimum următoarele aspecte:

  • La ce societate și ce departament se referă incidentul
  • Când a avut loc incidentul
  • Ce fel de incident a avut loc
  • Cine este implicat
 • Sistemul de informare este disponibil, în afară de germană și engleză, și în bulgară, franceză, italiană, lituaniană, olandeză, polonă, portugheză, română, suedeză, spaniolă, cehă și maghiară. Dacă limba dvs. nu se regăsește în această listă de limbi, vă puteți redacta informările și în limba dvs. națională respectivă.

 • Pentru o procesare obiectivă a cazului este necesară o clarificare exactă a stării de fapt. De aceea adesea este necesar să se adreseze întrebări suplimentare unui informator. Pentru a deschide această posibilitate de comunicare, vă rugăm să faceți uz de posibilitatea de a configura o așa-zisă căsuță poștală în sistemul de informare și să intrați din nou în sistem la câteva zile de la depunerea informării dvs., cu ajutorul datelor de acces create de dvs. Anonimatul dvs. rămâne bineînțeles garantat atunci când utilizați o căsuță poștală.

Persoană de contact