PVD Povlakování

  POUŽITÍ

  PVD povlakování (anglicky Physical Vapour Deposition) může být provedeno jako poslední krok ve výrobě nástrojů – bez ztráty houževnatosti, deformací, nebo ovlivnění mikrostruktury oceli. Podstatnou výhodou metody PVD oproti metodě CVD je nízká teplota povlakování,  která je nižší než popouštěcí teplota většiny rychlořezných a nástrojových ocelí pro práci za tepla a některých ocelí pro práci za studena.
  V souladu s tímto jsou PVD povlaky používány pro obrábění řeznými nástroji, tvářecí techniku a také pro zpracovávání plastů nebo neželezných kovů.
  Pro dekorativní použití je dokonce možné snížit teplotu povlakování do té míry, aby bylo možné povlakovat materiály, jako je mosaz nebo hliník.
  Speciální varianty PVD dovolují i povlakování izolátorů, např. pro optiku nebo elektroniku.

   

  TECHNOLOGIE

  Všechny PVD (DLC) povlakovací metody se provádějí ve vysokém vakuu. Přitom se převádí kov (např. titan), do stavu páry. Přidáním reakčního inertního plynu (např. dusíku) se potom na povrchu nástrojů vytváří tenký, tvrdý a mimořádně pevně přilnavý povlak (např. TiN = nitrid titanu).
  Jednotlivé metody PVD se navzájem liší pouze způsobem odpařování kovů.

   

  ČIŠTĚNÍ PŘED PROCESEM

  Pro úspěch povlakování má velký význam čistota povrchu nástrojů. Před povlakováním se nástroje intenzivně čistí v pracím procesu, při němž jsou odstraňovány oleje, tuky, anorganické soli a prostředků na ochranu proti korozi. Tato kaskáda čištění se skládá z několikastupňového odmaštění v alkalických lázních za podpory ultrazvuku, kaskádového vodního oplachu a ze závěrečného sušení beze skvrn.
  Při velmi vysokém znečištění povrchu, se v mnohých případech na počátku odmaštění používá, metoda stlačeného vzduchu tj.proudu vody a oxidu hlinitého v nejjemnější zrnitosti.

  Jsou-li  v dírách, chladících kanálcích formy, nebo jiných úzkých štěrbinách na nástroji zbytky maziv, chladící emulze, silikonu  či jiných nečistot, musí se např.vložky formy prvotně vypálit ve vakuu , a následně vyprat v pracím procesu.

  Je nutno se vyhnout otryskávání skleněnými kuličkami.

   

  POVLAKOVÁNÍ

  Předběžně očištěné nástroje se dostanou do vakuové komory, ze které je odčerpán vzduch na přibližně 1 x 10–5 mbar. Poté, co povlakované díly dosáhnou vhodné teploty pro povlakování, jsou z povrchu substrátu prostřednictvím iontového leptání v atmosféře inertních plynů odprašovány tenké oxidické vrstvy. Bezprostředně poté se realizuje skutečné povlakování.
  Po dosažení tloušťky vrstvy a po následném ochlazení nástrojů ve vakuu jsou tyto nástroje vyjmuty z komory.

  Doba trvání povlakovacího cyklu se pohybuje v rozmezí 6-12 hodin v závislosti na typu a hloubce povlaku nebo i velikosti dílů.

  beschichtung

  Požadavky k PVD povlakování kovových dílů

  VLASTNOSTI MATERIÁLU

  Díly musí být elektricky vodivé. Materiály musí být vhodné pro zpracování při teplotách ve výši 450-500 °C (*),  které se vyskytují během procesu povlakování. Jinak hrozí ztráta tvrdosti a narůstá riziko tvarových deformací. Velice vhodné jsou některé druhy ocelí pro práci za studena, jako je např. K110 (1.2379), které jsou popouštěny při teplotách 520 °C, jakož i rychlořezné HSS oceli, nebo oceli pro práci za tepla např. W300 (1.2343). Dále jsou velmi vhodné tvrdokovové materiály (slinuté karbidy) a některé nerezové oceli (**).

  Díly se musí dodat v nemagnetickém stavu, aby bylo možné zabránit problémům při odstraňování brusného prachu.

  Povlakování spájených dílů je pouze možné tehdy, pokud je pájková slitina odolná vůči vakuu a teplotám a pokud neobsahuje kadmium a zinek. Teplota pájení musí být vyšší než 600 °C a nesmí vykazovat žádné staženiny nebo zbytky tavících přísad.

  *s vyjímkou povlakování DLC

  **některé nerezové oceli ztrácí při teplotách nad 300°C antikorozní vlastnosti. Doporučujeme vše konzultovat předem.

   

  STAV POVRCHU

  Povrch dílů musí být kovově lesklý. Vhodné jsou např. broušené, leštěné, hladce erodované nebo lapované díly. Je nutno se vyhnout tupým brousícím kotoučům! Pomocí vhodného rozpouštědla odstranit leštící prostředky (dotázat se výrobce na leštící prostředek), eventuálně vyčistit ultrazvukem a dále ihned naolejovat. Díly se mají před transportem do povlakovacího centra lehce naolejovat na ochranu proti korozi.

  Drsnost povrchu by měla být pro dosažení optimálních výsledků u řezných nástrojů Rz ≤ 4 μm, u tvářecích nástrojů Rz ≤ 1 μm. Právě u tvářecích nástrojů je doporučována vysoce lesklá politura funkčních ploch. Na břitech nesmějí být žádné otřepy.

  Díly musí být bez rzi, zbytků barev, barevných označení a bez cizích vrstev (nesmějí být nitrovány(*), brunýrovány (hnědeny) a tak dále.
  Je nutno se vyhnout zbytkům obalů (např. vosky, lepidla, zbytky PVC).

  Sešroubované nebo slisované díly dodávejte prosím jednotlivě v rozloženém stavu.

  Vnitřní kontury lze povlakovat pouze v poměru otvoru ke dříkům přibližně 1:1,5.

  *nitridované plochy lze povlakovat pouze za předpokladu, že není přítomna na povrchu “bílá vrstva”. Před povlakováním nitridované plochy je proto nutné funkční plochy leštit! V případě potřeby zpevnění povrchové vrstvy před nanášením PVD povlaku, lze krok nitridace nahradit DUPLEXním proces povlakování.

   

  OBAL PRO TRANSPORT

  Vnitřní obal: Díly mají být zavinuty v papíru napuštěném olejem nebo zabaleny v plastové nádobě odolné vůči oleji. Výplňový materiál  musí tlumit nárazy.
  Vnější obal: Musí být vhodný pro přepravu a měl by být opětovně použitelný (zásilka zpět, ochrana životního prostředí).

  PVD Povlak Mikrotvrdost HV0.05 Koeficient tření Síla vrstvy
  [µm]
  Max. teplota použití Barva Oblasti použití Více informací
  CrCN 2.300 ± 200 0,2 – 0,3 2 – 6 600°C
  1.100°F
  stříbrněšedá Obrábění, lisování / tváření, vstřikování plastů CrCN_CZ
  CrN 2.000 ± 200 0,3 – 0,4 1 – 6 600°C
  1.100°F
  stříbrněšedá Obrábění, lisování / tváření, vstřikování plastů CrN_CZ
  CrN Multi 2.000 ± 200 0,3 – 0,4 1 – 6 600°C
  1.100°F
  stříbrněšedá Obrábění, lisování / tváření, tlakové lití hořčíku (Mg) CrN Multilage_CZ
  CROSAL®-plus 3.200 ± 300 0,45 2 – 5 1.100°C
  2.012°F
  břidlicově šedá Obrábění, lisování/tváření CROSAL®-plus_CZ
  DUMATIC® 3.700 ± 500 0,25 3 – 5 400°C
  750°F
  načervenale šedá Lisování / tváření DUMATIC®_CZ
  Duplex-VARIANTIC® 3.500 ± 500 0,2 3 – 6 800°C
  1.470°F
  starorůžová Tváření / lisování Duplex-VARIANTIC®
  Duplex-VARIANTIC®-1000 4.000 ± 200 0,6 – 0,7 8 – 9 800°C
  1.470°F
  tmavěčerveno-žlutá Tváření Duplex-VARIANTIC®-1000_CZ
  Duplex-VARIANTIC®-1400 3.000 ± 200 0,6 – 0,7 5 – 7 800°C
  1.470°F
  zlatá Tváření / stříhání Duplex-VARIANTIC®-1400_CZ
  EXXTRAL® 3.300 ± 300 0,7 1 – 4 800°C
  1.470°F
  antracit Obrábění, lisování / tváření, vstřikování plastů EXXTRAL®_CZ
  EXXTRAL®-plus 3.300 ± 300 0,7 2 – 5 800°C
  1.470°F
  antracit Obrábění, lisování / tváření, vstřikování plastů EXXTRAL®-plus_CZ
  EXXTRAL®-Silber 3.300 ± 300 0,7 2 – 4 800°C
  1.470°F
  stříbrná Obrábění, lisování EXXTRAL®-silber_CZ
  EXXTRAL®-Ultrafine 3.300 ± 300 2 – 3 800°C
  1.470°F
  antracit Obrábění EXXTRAL®-ultrafine_DE
  SISTRAL® 3.000 ± 500 0,7 2 – 4 900°C
  1.650°F
  antracit Obrábění, lisování SISTRAL®_CZ
  SISTRAL®-plus 2.800 ± 300 0,7 – 0,8 2 – 4 900°C
  1.650°F
  petrolejová Obrábění, tvrdé obrábění SISTRAL®-plus_CZ
  SISTRAL®-Gold 3.000 ± 500 0,7 2 – 4 900°C
  1.650°F
  zlatá Obrábění SISTRAL®-gold_CZ
  SISTRAL®-Ultrafine 3.000 ± 500 2 – 3 900°C
  1.650°F
  antracit-namodralá Obrábění SISTRAL®-ultrafine_DE
  SUBLIME® 3.300 +-200 0,7-0,8 3 – 5 1.100 °C 2.012 °F šedá Výroba ozubení SUBLIME®_CZ
  SUPRAL 3.500 +-500 <0,5 2 – 5 800°C
  1.470°F
  černá Obrábění, tváření SUPRAL_CZ
  TiCN 3.500 ± 500 0,2 2 – 4 400°C
  750°F
  modrošedá Obrábění, lisování / tváření, vstřikování plastů TiCN_CZ
  TiCN-Ultrafine 3.500 ± 500 2 – 4 400°C
  750°F
  antracit-namodralá TiCN-ultrafine_DE
  TIGRAL® 3.300 ± 300 0,6 3 – 8 900°C
  1.650°F
  tmavě šedá Lisování/tváření, tlakové lití hliníku (Al) TIGRAL®_CZ
  TiN 2.300 ± 300 0,6 2 – 4 500°C
  900°F
  zlatá Obrábění, lisování / tváření, vstřikování plastů TiN_CZ
  TiN-Ultrafine 2.800 ± 150 2 – 4 500°C
  900°F
  zlatá Obrábění, lisování / tváření, vstřikování plastů TiN-ultrafine_DE
  TOPMATIC® 2.800 ± 300 0,6 5 – 10 700°C
  1.292°F
  lilek Tváření / stříhání TOPMATIC®_CZ
  VARIANTIC® 3.500 ± 500 0,2 2 – 4 800°C
  1.470°F
  starorůžová Obrábění, lisování / tváření VARIANTIC®_CZ
  ZrCN 3.100 ± 300 0,5 1 – 4 600°C
  1.100°F
  stříbrná Obrábění, lisování / tváření ZrCN_CZ
  ZrN 2.800 ± 300 0,5 1 – 4 600°C
  1.100°F
  světle žlutá Obrábění, lisování / tváření ZrN_CZ

  DLC Povlak Mikrotvrdost HV0.05 Koeficient tření Síla vrstvy
  [µm]
  Max. teplota použití Barva Oblasti použití Více informací
  CARBON-X® 2.400 ± 400 0,05 – 0,15 1,5 – 2,5 325°C
  617°F
  tmavě šedá Obrábění, stříhání / tváření, vstřikování plastů, komponenty CARBON-X®_CZ
  CARBON-X-AL® 2.400 ± 400 0,05 – 0,1 3 – 4 325°C
  617°F
  tmavě šedá Obrábění, stříhání / tváření, tváření Al slitin, vstřikování plastů, komponenty CARBON-X-AL®_CZ
  MoX2® <500 0,1 1 400°C
  750°F
  antracit Tvářecí / střižné nástroje MoX2®_CZ
  SUCASLIDE® 1.750 ± 250 0,10 – 0,15 1 – 3 400°C
  750°F
  černá Lisování / tváření, obrábění, vstřikování plastů, komponenty SUCASLIDE®_CZ

  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.