Plazmová nitridace

   

  OBECNÝ PRINCIP

  Plazmou nazýváme ionizované plyny, které vznikají elektrickým výbojem v plynu. Při plazmové nitridaci je veden elektrický proud plynem, přičemž slouží stěna pece jako anoda a nitridovaná součást jako katoda. Působením toku elektrického proudu dochází k anomálnímu výboji modro-fialové barvy, který stejnoměrně pokryje povrch nitridované součásti během procesu. Vlastní proces nitridace probíhá vzájemným působením mezi povrchem nitridované součásti a plazmovým plynem.

   

  PRŮBĚH MICROPULS PLAZMOVÉ NITRIDACE

  Ohřev
  Zpracovávané součásti jsou ohřáty prostřednictvím topení ve stěně zařízení na požadovanou teplotu v ochranné atmosféře.
  Sputtern – čištění/aktivace povrchu
  Jsou odstraňovány pasivní vrstvy, což umožňuje nitridaci i korozivzdorných ocelí a jiných materiálů s pasivními kovovými vrstvami.
  Nitridace
  Při procesu nitridace patří mezi řízené parametry: teplota vsázky, atmosféra v zařízení (směs N2, H2), teplota stěny, doba nitridace, tlak v zařízení. Tyto parametry ovlivňují výsledné vlastnosti vrstvy po nitridaci.
  Ochlazení
  Konec nitridace. Ochlazení zpracovávané součásti je prováděno v ochranné atmosféře.

   

  VÝHODY POSTUPU

  • Mimořádná variabilita řízení procesu, čímž je možno přizpůsobit proces různým materiálům a požadavkům na vrstvy.
  • Měření teplot je prováděno přímo na součásti, čímž je dosaženo přesného řízení teplot.
  • Malé rozměrové změny a nepatrné změny povrchové drsnosti zpracovávané součásti umožňují díly a nástroje před tepelným
  • zpracováním obrobit na hotovo.
  • Proces sputtern na začátku procesu zabezpečuje vysokou čistotu povrchu součásti, přičemž jsou také odstraněny pasivní povrchové vrstvy, což umožňuje nitridaci i odolných – korozivzdorných ocelí.
  • Efektivní využití plynu v procesu.
  • Vysoký ekologický aspekt ve srovnáni s alternativními termickými a jinými postupy tepelného zpracování.
  • Jednoduché krytí požadovaných ploch na součásti, které nemají být nitridovány.

  Upozornění
  Šaržování zpracovávané součásti je náročnější, např. není možno zpracovávaní drobných sypaných součástek.

   

  MATERIÁLY VHODNÉ K NITRIDACI

  V zásadě je možno nitridovat všechny druhy ocelí, ale výsledek je závislý na chemickém složení a technice postupu.
  Rozhodující jsou dosažitelné výhodné vlastnosti povrchu a bílé/sloučeninové vrstvy. Takto jsou např. úspěšně nitridovány železné materiály (např. cementační, konstrukční a nástrojové oceli), vysokopevnostní a nerezové oceli, jakož i litiny.


  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.