Eifeler DUPLEX = Plazmová nitridace + povlakování PVD v jednom procesu

  Zpracováním DUPLEX označujeme jako termochemický proces plazmové nitridace s následným nanesením PVD povlaku Eifeler během jediného nepřerušeného procesu.

  Tím se zvyšuje tvrdost povrchové vrstvy nástroje, což podstatně přispívá ke zvýšení výkonosti PVD povlaku. Z tohoto důvodu jsme pro tento způsob zpracování vytvořili vhodný proces nitridace a aplikovali jsme ho do našeho povlakovacího zařízení Alpha 900, kde je již nyní doplněný ke standardním procesům povlakování.

   

  Pro tento proces povlakování jsou  vhodné všechny materiály z oceli, které lze povlakovat či nitridovat.

  Stěžejní použití, pro které je tato metoda v současnosti a pravidelně volena, jsou nástroje pro tváření, zejména plechů s vysokou pevností. V tomto případě se velmi dobře kombinuje s našimi PVD vrstvami VARIANTIC nebo TIGRAL, které v daném sektoru výrazně vynikají. Duplexní technologii lze samozřejmě kombinovat i s jinými vrstvami PVD. Detailní poradenství pro Vaše zadání Vám rád poskytne náš poradce.

   

  Z použití duplexní vrstvy pro Vás plynou následující přednosti:

  • homogenní proces DUPLEX, nejsou prováděny dva oddělené kroky TZ  a není nutné vyjímat součásti ze zařízení,
  • není nutné mezi cykly žádné leštění ani čištění,
  • ideální nárůst tvrdosti v přechodu z tvrdého jádra nástroje (zakalený materiál), do vyšší podpůrné tvrdosti v oblasti hran (nitridační vrstva), až k extrémně tvrdému povrchu odolnému proti opotřebení (PVD vrstva),
  • výsledkem je výrazně zvýšený podpůrný účinek extrémně tvrdé PVD vrstvy, která chrání nástroj proti opotřebení,
  • výrazné zvýšení účinku povlaku při tlakovém zatížení nástroje (např. tlakové lití hliníku, tváření, aj.)!
  aau

  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.