PORADENSTVÍ

V rámci nabízených služeb a ve spolupráci s odděleními prodeje materiálu Böhler a Uddeholm a výrobními závody nabízíme poradenství v oblasti:

  • výběru vhodného materiálu,
  • návrhu tepelného zpracování,
  • návrhu kombinovaného tepelného zpracování – kalení+nitridace,
  • speciálních postupů tepelného zpracování – např. nitridace před povlakováním.

LABORATORNÍ PRÁCE

Kvalitu tepelného zpracování ověřujeme v naší vlastní laboratoři.

Jsme vybaveni pro následující laboratorní práce:

  • měření mikrotvrdosti – Mikrotvrdoměr HV1-HV0,01,
  • vyhodnocení struktury materiálu – optický mikroskop,
  • vyhodnocení nitridovaných vrstev,
  • příprava metalografických vzorků.

 

 

 

Kontakt:

V případě Vašeho zájmu o tyto služby se obracejte na:
Radim Burian 
Mobil: +420 602 289 357
E-mail: radim.burian@voestalpine.com