Přídavné materiály


  voestalpine Böhler Welding je přední výrobce a celosvětový dodavatel přídavných materiálů pro průmyslové svařování, navařování a pájení, který za více než 100 let existence ovlivnil vývoj technologie svařování a ustanovil laťku díky svým inovativním řešením. Hluboké znalosti, odvětvové zkušenosti a aplikační know-how spolu s portfoliem několika tisíc výrobků tvoří naprosto jedinečnou nabídku. Technické kompetence se dělí do tří podskupin:

  Celosvětově unikátní portfolio více než 2 000 produktů pro svarové spoje všemi konvenčními metodami obloukového svařování. Tradiční značka udávající směr vývoje přídavných materiálů již téměř jedno století. Součástí skupiny Böhler Welding je i Avesta, přední výrobce mořících produktů pro nerezavějící oceli. Sortiment doplňuje další příslušenství pro svařování – keramické podložky, zařízení pro odvíjení drátu ze sudů, svářečské helmy.

  Desítky let zkušeností a aplikačních know-how v oblasti oprav, údržby a ochrany proti opotřebení. Inovativní produkty a řešení na míru. Zvyšování životnosti, produktivity a spolehlivosti součástí svařováním, navařováním, plátováním a žárovými nástřiky. Skupina UTP Maintenance nabízí řešení nejen pro běžně svařované materiály, ale i obtížně svařitelné materiály, otěruvzdorné oceli, tvrdokovy, nástrojové oceli, litinu, měď a slitiny, nikl a slitiny, a další. Má-li to být svařeno, my víme jak

  Zkušenosti a vědomosti získané léty vývoje, výroby a nespočetnými aplikacemi. Německá technologie, specialista na tvrdé pájení a vysokoteplotní pájení. Správná řešení na základě znalostí a úspěšných aplikací pájecích procesů prokázaná řadou výrobků.

  Historie:

  1870 Založení společnosti Böhler & Co ve Vídni.

  1927 Zastoupení v Československu „Bratři Böhlerové a spol., akciová společnost Praha“.

  1991 Böhler Schweisstechnik je samostatnou divizí.

  1991 Akvizice UTP, výrobce přídavných materiálů pro opravy, údržbu a renovace a speciálních materiálů.

  1996 Spojením Böhler Schweisstechnik a Thyssen Schweisstechnik vzniká Böhler Thyssen Welding, zahrnující dále firmy UTP, Soudokay a Fontargen.

  2003 100% akcií Böhler Thyssen Welding vlastní Böhler Uddeholm.

  2004 Končí jméno Thyssen nově T-PUT (Thermanit, Phoenix, Union).

  2005 Akvizice Avesta Welding, výrobce vysokolegovaných přídavných materiálů a mořících přípravků.

  2007 S novým jménem Böhler Welding Group se společnost stává součástí voestalpine.

  2010 Přesun Böhler Welding Group jako separátní divize k voestalpine Metal Engineering.

  2013 Akvizice Fileur, výrobce vysoce jakostních, plně uzavřených trubičkových drátů.

  2013 Nové jméno a logo voestalpine Böhler Welding, rozdělení technických kompetencí do tří oblastí – Böhler Welding, UTP Maintenance, Fontargen Brazing.

  2017 Rozšíření nabídky o vysoce jakostní svářečské helmy a další příslušenství, vznik divize automatizace.

   

  Zajímavosti:

  1870 založení společnosti Böhler & CO ve Vídni.

  1927 zastoupení v Československu „Bratři Böhlerové a spol., akciová společnost Praha“.

  1926 Böhler patentuje B-Elite, trubičkový drát s náplní kovového prášku.

  1936 Böhler vyrábí obalenou elektrodu FOX A7 (bazická elektroda 18%Cr, 8%Ni, 6%Mn).

  1938 založení Soudometal (Soudokay) a 1953 UTP, firem tvořících dnes UTP Maintenace.

  50. léta společnost UTP je první ve výrobě elektrod na niklové bázi.

  2010 výroba plněných elektrod s laserem svařovaným švem.

   

  NABÍDKA OBLAST POUŽITÍ KLÍČOVÉ OBORY
  • vývoj a výroba širokého sortiment slitin a provedení
  • výrobky nejvyšší jakosti bez zbytečných kompromisů
  • obalené elektrody s různými obaly
  • MIG/MAG dráty a plněné dráty
  • WIG dráty a dráty na autogen
  • dráty a tavidla pro svařování a navařování pod tavidlem
  • pásky a tavidla pro plátování
  • otěruvzdorné destičky
  • pájky cínové, mosazné, stříbrné, tyčky, dráty, fólie, kroužky
  • tavidla pro pájení
  • pasty, spreje a lázně pro moření nerezavějících ocelí
  • keramické podložky
  • příslušenství pro odvíjení drátu ze sudů
  • svářečské helmy
  • nelegované konstrukční oceli a oceli na potrubí
  • vysoce pevné a nízkoteplotní jemnozrnné oceli
  • pozinkované a pohliníkované plechy
  • žárupevné oceli pro energetiku
  • vysokolegované nerezavějící a žáruvzdorné oceli
  • nikl a slitiny niklu
  • měď a slitiny mědi
  • hliník a slitiny hliníku
  • titan
  • hořčík
  • litina
  • nástrojové oceli
  • otěruvzdorné materiály a tvrdokovy
  • kombinace různých materiálů
  • chemie a petrochemie
  • tepelné a jaderné elektrárny a vodní turbíny
  • spalovny odpadů, recyklace
  • ocelové konstrukce
  • potrubí a zásobníky
  • silniční a železniční stavby
  • rámy, karoserie a pohony dopravních prostředků
  • jeřáby a stavební stroje
  • těžba, zpracování a přesun hornin
  • těžba a přeprava plynu a ropy
  • výroba cementu a dalších stavebních hmot
  • zpracování rudy a výroba oceli
  • výroba a opravy nástrojů
  • výroba zařízení pro chlazení, vytápění a ventilaci

  Vyhledávač přídavných materiálů v angličtině a němčině: Kalkulátor spotřeby přídavných materiálů v angličtině a němčině:
  http://www.vabw-service.com/voestalpine/ http://boehler-welding-service.com/voestalpine/calculator/eng/

  http://boehler-welding-service.com/voestalpine/calculator/de/

   

  Informace a katalogy v angličtině a němčině, příp. v dalších jazycích:

   

  V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.