Přídavné materiály


voestalpine Böhler Welding je přední výrobce a celosvětový dodavatel přídavných materiálů pro průmyslové svařování, navařování a pájení, který za více než 100 let existence ovlivnil vývoj technologie svařování a ustanovil laťku díky svým inovativním řešením. Hluboké znalosti, odvětvové zkušenosti a aplikační know-how spolu s portfoliem několika tisíc výrobků tvoří naprosto jedinečnou nabídku. Technické kompetence se dělí do tří podskupin:

Celosvětově unikátní portfolio více než 2 000 produktů pro svarové spoje všemi konvenčními metodami obloukového svařování. Tradiční značka udávající směr vývoje přídavných materiálů již téměř jedno století. Součástí skupiny Böhler Welding je i Avesta, přední výrobce mořících produktů pro nerezavějící oceli. Sortiment doplňuje další příslušenství pro svařování – keramické podložky, zařízení pro odvíjení drátu ze sudů, svářečské helmy.

Desítky let zkušeností a aplikačních know-how v oblasti oprav, údržby a ochrany proti opotřebení. Inovativní produkty a řešení na míru. Zvyšování životnosti, produktivity a spolehlivosti součástí svařováním, navařováním, plátováním a žárovými nástřiky. Skupina UTP Maintenance nabízí řešení nejen pro běžně svařované materiály, ale i obtížně svařitelné materiály, otěruvzdorné oceli, tvrdokovy, nástrojové oceli, litinu, měď a slitiny, nikl a slitiny, a další. Má-li to být svařeno, my víme jak

Zkušenosti a vědomosti získané léty vývoje, výroby a nespočetnými aplikacemi. Německá technologie, specialista na tvrdé pájení a vysokoteplotní pájení. Správná řešení na základě znalostí a úspěšných aplikací pájecích procesů prokázaná řadou výrobků.

Historie:

1870 Založení společnosti Böhler & Co ve Vídni.

1927 Zastoupení v Československu „Bratři Böhlerové a spol., akciová společnost Praha“.

1991 Böhler Schweisstechnik je samostatnou divizí.

1991 Akvizice UTP, výrobce přídavných materiálů pro opravy, údržbu a renovace a speciálních materiálů.

1996 Spojením Böhler Schweisstechnik a Thyssen Schweisstechnik vzniká Böhler Thyssen Welding, zahrnující dále firmy UTP, Soudokay a Fontargen.

2003 100% akcií Böhler Thyssen Welding vlastní Böhler Uddeholm.

2004 Končí jméno Thyssen nově T-PUT (Thermanit, Phoenix, Union).

2005 Akvizice Avesta Welding, výrobce vysokolegovaných přídavných materiálů a mořících přípravků.

2007 S novým jménem Böhler Welding Group se společnost stává součástí voestalpine.

2010 Přesun Böhler Welding Group jako separátní divize k voestalpine Metal Engineering.

2013 Akvizice Fileur, výrobce vysoce jakostních, plně uzavřených trubičkových drátů.

2013 Nové jméno a logo voestalpine Böhler Welding, rozdělení technických kompetencí do tří oblastí – Böhler Welding, UTP Maintenance, Fontargen Brazing.

2017 Rozšíření nabídky o vysoce jakostní svářečské helmy a další příslušenství, vznik divize automatizace.

 

Zajímavosti:

1870 založení společnosti Böhler & CO ve Vídni.

1927 zastoupení v Československu „Bratři Böhlerové a spol., akciová společnost Praha“.

1926 Böhler patentuje B-Elite, trubičkový drát s náplní kovového prášku.

1936 Böhler vyrábí obalenou elektrodu FOX A7 (bazická elektroda 18%Cr, 8%Ni, 6%Mn).

1938 založení Soudometal (Soudokay) a 1953 UTP, firem tvořících dnes UTP Maintenace.

50. léta společnost UTP je první ve výrobě elektrod na niklové bázi.

2010 výroba plněných elektrod s laserem svařovaným švem.

 

NABÍDKA OBLAST POUŽITÍ KLÍČOVÉ OBORY
 • vývoj a výroba širokého sortiment slitin a provedení
 • výrobky nejvyšší jakosti bez zbytečných kompromisů
 • obalené elektrody s různými obaly
 • MIG/MAG dráty a plněné dráty
 • WIG dráty a dráty na autogen
 • dráty a tavidla pro svařování a navařování pod tavidlem
 • pásky a tavidla pro plátování
 • otěruvzdorné destičky
 • pájky cínové, mosazné, stříbrné, tyčky, dráty, fólie, kroužky
 • tavidla pro pájení
 • pasty, spreje a lázně pro moření nerezavějících ocelí
 • keramické podložky
 • příslušenství pro odvíjení drátu ze sudů
 • svářečské helmy
 • nelegované konstrukční oceli a oceli na potrubí
 • vysoce pevné a nízkoteplotní jemnozrnné oceli
 • pozinkované a pohliníkované plechy
 • žárupevné oceli pro energetiku
 • vysokolegované nerezavějící a žáruvzdorné oceli
 • nikl a slitiny niklu
 • měď a slitiny mědi
 • hliník a slitiny hliníku
 • titan
 • hořčík
 • litina
 • nástrojové oceli
 • otěruvzdorné materiály a tvrdokovy
 • kombinace různých materiálů
 • chemie a petrochemie
 • tepelné a jaderné elektrárny a vodní turbíny
 • spalovny odpadů, recyklace
 • ocelové konstrukce
 • potrubí a zásobníky
 • silniční a železniční stavby
 • rámy, karoserie a pohony dopravních prostředků
 • jeřáby a stavební stroje
 • těžba, zpracování a přesun hornin
 • těžba a přeprava plynu a ropy
 • výroba cementu a dalších stavebních hmot
 • zpracování rudy a výroba oceli
 • výroba a opravy nástrojů
 • výroba zařízení pro chlazení, vytápění a ventilaci

Vyhledávač přídavných materiálů v angličtině a němčině: Kalkulátor spotřeby přídavných materiálů v angličtině a němčině:
http://www.vabw-service.com/voestalpine/ http://boehler-welding-service.com/voestalpine/calculator/eng/

http://boehler-welding-service.com/voestalpine/calculator/de/

 

Informace a katalogy v angličtině a němčině, příp. v dalších jazycích:

 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

cancel
zrušení

Nastavení mého účtu

Mějte prosím trochu trpělivosti. Váš požadavek se zpracovává.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.