REACH

  REACH je označení pro registraci, vyhodnocení, autorizaci a restrikci chemikálií. Tato nová chemická regulace EU nahrazuje předchozí chemickou legislativu a je v platnosti od 1.6.2007 (Regulation (EC) No. 1907/2006). Klíčovým cílem této nové EU chemické politiky je zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí před potenciálními rizikovými látkami. Dalším cílem je i udržení a zlepšení konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU. V budoucnu budou moci firmy vyrábět nebo dovážet pouze takové chemické látky, u kterých byla prokázána nezávadnost jak pro lidi, tak i pro životní prostředí. Z tohoto důvodu musí mít výrobci a dovozci k dispozici dostatečné údaje o  vlastnostech látek (fyzikálně-chemické vlastnosti, vlastnosti ohrožující zdraví, reakce v životním prostředí) a jsou povinni analyzovat bezpečnost používaných látek.

  voestalpine zajišťuje jednotné postupy, aby zkoordinovala bezproblémovou implementaci REACH ve všech společnostech skupiny. Operativní povinnosti týkající se REACH jsou prováděny samostatně jednotlivými dceřinými společnostmi voestalpine.

  Abychom plně vyhověli novým právním požadavkům,  vytvořili jsme seznam materiálů, shromažďujeme existující informace týkající se využití a vyhodnocujeme dostupné esenciální údaje o těchto materiálech. Úzce spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom zajistili, že naše výchozí suroviny vyhovují REACH a že jsou či budou předběžně registrovány v zákonem dané lhůtě. Toto zahrnuje i poskytnutí podpory našim zákazníkům při využívání našich produktů. V této věci  plníme svou zodpovědnost poskytováním našim dodavatelům dostatečných informací pro posouzení bezpečnosti využití našich produktů.  Snažíme se docílit standardizovaného, vhodného postupu  a dospět ke shodě s průmyslovými asociacemi EUROFER a VDEh. Kdekoliv jsme zodpovědni za obsažené látky jako výrobce či dodavatel, evidujeme tyto látky ve lhůtě stanovené REACH a snažíme se tak zajistit plynulost dodávek.

  Všechny látky v našich produktech, které podléhají registraci dle nařízení REACH, byly předběžně registrovány. Ujišťujeme vás, že nařízení REACH nijak neovlivní dostupnost ani vlastnosti našich produktů a dodávek.

  V úzké spolupráci s voestalpine a svými dodavateli, se snažíme udělat vše pro co nejjednodušší a přímý přechod našich zákazníků na REACH. Pro naše zákazníky to znamená jistotu plánování a kontinuální dostupnost produktů splňujících REACH požadavky. Průběžné analýzy zajišťují efekty REACH na naše produkty. Naše zákazníky informujeme při objevení relevantních změn bez prodlení. Bezpečnostní list zůstává i v rámci REACH nejdůležitějším médiem pro informace týkající se bezpečnosti chemických produktů. V určitých případech budou informace doplněny údaji z posuzování bezpečnosti chemických látek obsažených v produktech. Z důvodu registračních lhůt trvajících částečně až do r. 2018 budou tyto údaje přístupné zčásti až za několik let.

  V případě dotazů se prosím obraťte na centrální e-mailovou adresu v Rakousku:  REACH@voestalpine.com

  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.