Leštění

  V mnoha oblastech je pro bezvadnou funkci bezpodmínečně nutné to nejjemnější obrábění nástrojů. Ve všech případech, kde je kvůli otěru, navařování za studena nebo karbonitridaci vyvolané opotřebení, se o významné prodloužení životnosti postará finální zpracování nástrojů ve vysokém lesku.

  V našich podnicích leštíme nástroje ve všech velikostech se stejnou pečlivostí a spolehlivostí.

  Že přitom můžeme vaše zakázky provádět v krátkých termínech k vaší plné spokojenosti, závisí na našem know-how a na našich vysoce angažovaných pracovnících.

  Pro ty nejlepší výsledky: Politura ve vysokém lesku plus povlakování tvrdými povlaky.

  letn2

  Leštění

  VÝCHOZÍ SITUACE

  • od erodovaného stavu
  • z frézované linky

  PROVEDENÍ

  • podle údajů na výkresu
  • podle modelů jako: podélná drážková politura / dezénovací politura / vysoce lesklá politura

  POUŽITÍ

  • technika zpracování plastů: vstřikovací formy / skupiny forem pro vstřikované díly / jádra
  • technika tváření: průtažnice a matrice / raznice / zápustky

  Politury se u společnosti Eifeler provádějí zásadně ve smyslu reliefu výhodnější z hlediska tření, které podporuje jemnou vrstvu maziva.

  Leštění vždy znamená i kvalifikovanou ruční práci. Z tohoto důvodu jsou u firmy Eifeler pro zakázky leštění vždy k dispozici vynikající odborníci s dlouholetými zkušenostmi. Bez odpovídající „ručiček“, pro které musí mít člověk talent a zkušenosti, není možné realizovat vysoce kvalitní politury na komplikovaných formách.

  Aby bylo možné omezit čas potřebný na provedení politury na minimum, máme samozřejmě k dispozici všechny metody podle úrovně techniky.

   

  LEŠTĚNÍ A TECHNIKA FOREM PRO ZPRACOVÁNÍ PLASTU

  Aby bylo možné zaručit bezvadný povrch hotových plastových výrobků, aby bylo možné zlepšit vyjímání z forem a aby bylo možné zvýšit životnost nástrojů, jsou formy na lití vstřikováním zpravidla leštěny. Teprve vysoce lesklá politura ve funkčních plochách na Rz = 0,4–1,2 μm učiní ze skupin forem pro vstřikované díly, z jader atd. ty dokonalé nástroje.

   

  LEŠTĚNÍ A TECHNIKA PRO TVÁŘENÍ

  Vysoce kvalitní nástroje jsou v dnešní době často povlakovány metodou PVD nebo CVD. Struktura povrchu nástrojů má přitom rozhodující význam pro zlepšení životnosti, kterou je nutno dosáhnout.

   

  Pro ty nejlepší výsledky:
  Politura ve vysokém lesku plus Eifeler povlakování tvrdými povlaky.

  Stručný návod pro leštění v konstrukci forem

  1. Respektujte údaje o drsnosti povrchu na výkrese a podle tabulky stanovte hodnoty o velikosti zrna.

  Zrno Ra μm Rz μm
  100 0,71 5,4
  220 0,65 4,8
  320 0,51 4,3
  400 0,32 2,3
  600 0,2 1,6
  800 0,14 0,9
  1000 0,1 0,7
  6 μ 0,04 0,2
  3 μ 0,02 0,1

   

  2. Pracovní kroky

  • vyčistit pracoviště a přístroje
  • odmastit části formy
  • předběžné opracování pomocí leštícího kamene
  • průběh obrysových čar zkontrolovat pomocí prostupu světla
  • v případě výměny zrna: Vyčistit formu a vyměnit médium
  • pro zvrásnění: Provést zkoušku leptáním
  • vysoký lesk vytvořit pomocí diamantové pasty a plsti
  • konzervace povrchu

  Pokud byste měli ve vaší společnosti další dotazy k leštění, s radostí vám poradíme!

  letn4

  Střední aritmetická úchylka profilu - Ra (CLA, AA)

  STŘEDNÍ ARITMETICKÁ ÚCHYLKA PROFILU – Ra

  DIN EN ISO 4287
  Aritmetický průměr absolutních částek hodnot na pořadnici profilu drsnosti povrchu.

   

  Ze statistického hlediska je Ra zároveň střední aritmetickou úchylkou hodnot drsnosti na pořadnici od střední čáry.
  Vypovídací schopnost Ra je malá. Ra reaguje necitlivě vůči extrémním vrcholům a prohlubním profilu.

  • Ra se vztahuje k jednotlivé vyhodnocované délce Ir.
  • vypovídací schopnost Ra je velmi malá.
  • jednotlivé mimořádné hodnoty zůstávají bez zohlednění.
  • rozsáhlé rozšíření v USA a v Evropě.
  • historicky 1. parametr, který bylo možné změřit.
  Zdroj: HOMMELWERKE GMBH NDL Duisburg; Holger Reich

  Maximální výška profilu drsnosti povrchu – Rz

  MAXIMÁLNÍ VÝŠKA PROFILU DRSNOSTI – Rz

  DIN EN ISO 4287
  Součet výšky největšího vrcholu profilu Rp a hloubky největší prohlubně profilu Rv u profilu drsnosti v rámci jedné vyhodnocované délky.

  Jako svislá vzdálenost od nejvyššího do nejhlubšího bodu profilu je Rz měřítkem pro šíři rozptylu (postavení) hodnot drsnosti na pořadnici.

  Protože se Rz zjišťuje zpravidla jako aritmetický průměr z maximálních výšek profilů u 5 jednotlivých vyhodnocovaných délek Ir v profilu drsnosti, odpovídá tato charakteristická hodnota zprůměrované hloubce drsnosti podle normy DIN 4768. Rp odpovídá střední hloubce profilu definované dříve v normě DIN 4762.

  • Rz se vztahuje k jednotlivé vyhodnocované délce Ir.
  • Střední hodnota z 5 jednotlivých vyhodnocovaných délek Ir odpovídá hodnotě Rz z normy DIN 4768.
  • Mimořádné hodnoty vstupují do výsledku pouze z jedné pětiny.
  drsnost-rz

  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.