Plynová nitridace s následnou oxidací

   

  CÍLE TOHOTO POSTUPU:

  Zlepšení vlastností funkčních ploch v důsledku:

  • zvýšení životnosti,
  • zlepšení tribologických vlastností (otěr a opotřebení),
  • zvýšení odolnosti proti korozi,
  • tvorba trvale šedo-černé dekorační vrstvy.

   

  OBLAST POUŽITÍ

  GASOX zpracování je vhodné tam, kde se součásti a nástroje pohybují nechráněny před atmosférickými vlivy. GASOX proces zlepšuje vlastnosti povrchu – konstrukčních dílů a nástrojů, především v automobilovém a hydraulickém průmyslu, výrobě strojů a nástrojů, kde je požadavek na cyklické, tribologické a korozivní procesy opotřebení.

  Procesní teplota, velikost vrstev, odolnost proti korozi

  GASOX je proces krátkodobé nitridace s následnou oxidací. Tento proces představuje tepelné zpracování při cca 580°C, přičemž je z důvodu použití poměrně nízkých teplot dosahováno malých deformací. Výsledkem tohoto zpracování je vytvoření bílé/sloučeninové vrstvy o tloušťce 10 – 20 ųm a difuzní vrstvy do 0,2 mm.

   

  ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI

  Cíleným vnesením tlakových pnutí na povrchu základního materiálu je dostatečně kompenzováno napětí v tahu, vznikající při cyklickém zatížení.

   

  ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI PROTI KOROZI

  Následnou oxidací vzniká na povrchu zpracovávané součásti vrstva oxidu, která chrání materiál před agresivní vnější atmosférou. Pokud je cílem tepelného zpracování maximální zvýšení odolnosti proti korozi, doporučujeme použít postup GASOX.

   

  MATERIÁLY VHODNÉ PRO GASOX

  Pokud jde o zvýšení trvanlivosti a zlepšení tribologických vlastností, je v zásadě možno nasycování povrchové vrstvy dusíkem u všech druhů oceli. Také se zlepšuje odolnost proti korozi, pokud se u základního materiálu nejedná o nerezovou ocel.

   


  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.