Indukční kalení

   

  Indukční kalení je způsob vytváření tvrdé povrchové vrstvy na oceli.

  Indukční kalení je založeno na rychlém ohřevu indukovaným proudem střední nebo vysoké frekvence za použití induktoru, jehož tvar je přizpůsobený kalenému předmětu.

  Při průchodu střídavého proudu induktorem se indukuje na povrchu kaleného předmětu střídavé magnetické pole a vznikají vířivé proudy. Tyto proudy velice rychle zahřejí povrch na kalící teplotu. Poté se příslušný předmět zakalí prudkým ochlazením.

   

  Firma Voestalpine je po dlouhá léta spolehlivým dodavatelem těchto technologií.


  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.