UniAC[2]

Modularny i Cyberbezpieczny
System Liczenia Osi

UniAC[2] to licznik osi dla wielu rozwiązań transportu szynowego

Transport mieszany

UniAC[2] to licznik osi dla wielu rozwiązań transportu szynowego

Transport miejski:
metro

UniAC[2] to licznik osi dla wielu rozwiązań transportu szynowego

Transport miejski: tramwaj

UniAC[2] to licznik osi dla wielu rozwiązań transportu szynowego

Transport towarowy

UniAC[2] to licznik osi dla wielu rozwiązań transportu szynowego

Transport dużych prędkości

 
Zalety naszego systemu

Modułowa architektura zatwierdzonego przez CENELEC SIL4 systemu liczenia osi UniAC[2] i jego wbudowane dodatkowe funkcje zapewniają najwyższą elastyczność interfejsów, jednocześnie utrzymując łatwość użytkowania.

 

Najwyższy poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego

SIL 4 zgodnie z wymaganiami CENELEC określonymi w normach EN 50126, EN 50128, EN 50129 i EN 50159 klasa 3.

Cyberbezpieczeństwo

Uwzględnione w procesie projektowania sprzętu, oprogramowania i narzędzi.

Do SL3 zgodnie z IEC 62443 w zależności od wymagań projektu.

Kompatybilność z taborem kolejowym

Szeroki zakres kompatybilności taboru kolejowego (mechanicznej i elektromagnetycznej) dzięki zaawansowanemu czujnikowi koła i inteligentnym algorytmom ewaluacyjnym.

Zgodna z TSI.

Interfejsy

Elastyczne i łatwe w konfiguracji interfejsy:

  • szereg interfejsów opartych na protokołach i/lub,
  • bezpieczne interfejsy optoizolacyjne i/lub,
  • bezpieczne interfejsy przekaźnikowe.

Prędkość

Bezpieczne wykrycie koła dla zakresu 0 – 400 km/h.

Zasilanie

Napięcie zasilania dostarczane do systemu od 18 V DC do 72 V DC.

Warunki klimatyczne

−40°C /+80°C (urządzenia wewnętrzne) i do 100% wilgotności (bez kondensacji);
klasa klimatyczna T1.


−40°C /+85°C (urządzenia zewnętrzne) i do 100% wilgotności;
klasa klimatyczna T1 i T2.

Urządzenia torowe posiadają stopień ochrony IP68.

Architektura systemu

Struktura UniAC[2] jest podzielona na urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

System UniAC[2] opiera się na modułowej architekturze, która umożliwia wdrożenie różnorodnych rozwiązań systemu liczenia osi.

Oprogramowanie i sprzęt są zaprojektowane tak, aby były gotowe na przyszłe potrzeby, w szczególności integrację z różnymi typami systemów sterowania, za pośrednictwem bezpiecznych protokołów komunikacyjnych.

Urządzenia wewnętrzne

Urządzenia wewnętrzne są umieszczone w scentralizowanym lub zdecentralizowanym pomieszczeniu sterowania.

Wiodącą częścią urządzeń wewnętrznych jest uniwersalny moduł AXM, odpowiedzialny za główne funkcje systemu liczenia osi. W zależności od konfiguracji zapewnia również szereg dodatkowych opcji.

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne składają się z zespołów czujników koła UniAS[1] i UniAS[2].

Instalowane za pomocą modułowego i elastycznego systemu mocowania – bez konieczności wiercenia – czujniki koła są odpowiedzialne za wykrywanie przejeżdżających nad nim kół na szlaku torowym.

Software Ecosystem

Narzędzia wspomagające cały cykl życia systemu liczenia osi UniAC[2].

AXM

Uniwersalny moduł

Zaawansowany moduł obsługi czujnika koła , zliczania i komunikacji stanowi rdzeń systemu UniAC[2].

Główne funkcje systemu są wykonywane przez zestaw modułów uniwersalnych - AXM. Ten typ modułu, w zależności od konfiguracji, może wykonywać wszystkie wymagane funkcje systemu liczenia osi.

Konfiguracja modułu AXM nie jest przechowywana w samym module, ale w slocie magistrali zespołu kasety, co znacznie upraszcza proces utrzymania. Moduł AXM jest zbudowany z najnowszych komponentów elektronicznych i dlatego może osiągać wskaźnik MTBF powyżej 1 000 000 godzin.

Dodatkowo, poza standardowym modułem AXM, dostępna jest wersja z możliwością zastosowania przekaźników (AXMR) oraz bezpiecznych wejść i wyjść cyfrowych.

Funkcje modułu uniwersalnego AXM

Funkcja obsługi czujnika koła

AXM zasila czujnik koła, ocenia sygnały analogowe z urządzeń zewnętrznych i konwertuje je na sygnały cyfrowe. Wykrywa on uszkodzenia kabla i generuje wyświetlany na ekranie komunikat alarmowy.

Funkcja komunikacyjna

AXM jest odpowiedzialny za kluczową komunikację z zewnętrznymi systemami sygnalizacyjnymi za pośrednictwem protokołu, transoptora lub przekaźnika. Moduły uniwersalne AXM obsługują również komunikację wewnętrzną.

Funkcja licząca

AXM zapewnia 4 niezależne jednostki liczące w ramach jednego modułu. Każda jednostka licząca może składać się z 16 punktów liczących. Dzięki takiej liczbie można skonfigurować wiele dodatkowych funkcji bez konieczności stosowania innego sprzętu lub oprogramowania.

Funkcja diagnostyczna

AXM zapewnia rozszerzone funkcje diagnostyczne za pośrednictwem swojego ekranu, a także dostarcza je do zaawansowanego modułu diagnostycznego, skąd można uzyskać dostęp do danych poprzez bezpieczny protokół, interfejs www lub inne.

Uzyskaj najwyższą jakość dla swoich aplikacji i systemów sterowania

Pobierz materiały o produkcie i certyfikaty jakości potwierdzające pełne wdrożenie przepisów ISO i IRIS we wszystkich procesach voestalpine Signaling Poland.

Broszura produktu TSI Certyfikaty (mogą być udostępniane na życzenie)

Skontaktuj się z nami