UniAC[2]

Modularny i Cyberbezpieczny
System Liczenia Osi

UniAC[2] to licznik osi dla wielu rozwi膮za艅 transportu szynowego

Transport mieszany

UniAC[2] to licznik osi dla wielu rozwi膮za艅 transportu szynowego

Transport miejski:
metro

UniAC[2] to licznik osi dla wielu rozwi膮za艅 transportu szynowego

Transport miejski: tramwaj

UniAC[2] to licznik osi dla wielu rozwi膮za艅 transportu szynowego

Transport towarowy

UniAC[2] to licznik osi dla wielu rozwi膮za艅 transportu szynowego

Transport du偶ych pr臋dko艣ci

 
Zalety naszego systemu

Modu艂owa architektura zatwierdzonego przez CENELEC SIL4 systemu liczenia osi UniAC[2] i jego wbudowane dodatkowe funkcje zapewniaj膮 najwy偶sz膮 elastyczno艣膰 interfejs贸w, jednocze艣nie utrzymuj膮c 艂atwo艣膰 u偶ytkowania.

 

Najwy偶szy poziom bezpiecze艅stwa funkcjonalnego

SIL 4 zgodnie z wymaganiami CENELEC okre艣lonymi w normach EN 50126, EN 50128, EN 50129 i EN 50159 klasa 3.

Cyberbezpiecze艅stwo

Uwzgl臋dnione w procesie projektowania sprz臋tu, oprogramowania i narz臋dzi.

Do SL3 zgodnie z IEC 62443 w zale偶no艣ci od wymaga艅 projektu.

Kompatybilno艣膰 z taborem kolejowym

Szeroki zakres kompatybilno艣ci taboru kolejowego (mechanicznej i elektromagnetycznej) dzi臋ki zaawansowanemu czujnikowi ko艂a i inteligentnym algorytmom ewaluacyjnym.

Zgodna z TSI.

Interfejsy

Elastyczne i 艂atwe w konfiguracji interfejsy:

  • szereg interfejs贸w opartych na protoko艂ach i/lub,
  • bezpieczne interfejsy optoizolacyjne i/lub,
  • bezpieczne interfejsy przeka藕nikowe.

Pr臋dko艣膰

Bezpieczne wykrycie ko艂a dla zakresu 0 鈥 400 km/h.

Zasilanie

Napi臋cie zasilania dostarczane do systemu od 18 V DC do 72 V DC.

Warunki klimatyczne

鈭40掳C /+80掳C (urz膮dzenia wewn臋trzne) i do 100% wilgotno艣ci (bez kondensacji);
klasa klimatyczna T1.


鈭40掳C /+85掳C (urz膮dzenia zewn臋trzne) i do 100% wilgotno艣ci;
klasa klimatyczna T1 i T2.

Urz膮dzenia torowe posiadaj膮 stopie艅 ochrony IP68.

Architektura systemu

Struktura UniAC[2] jest podzielona na urz膮dzenia zewn臋trzne i wewn臋trzne.

System UniAC[2] opiera si臋 na modu艂owej architekturze, która umo偶liwia wdro偶enie ró偶norodnych rozwi膮za艅 systemu liczenia osi.

Oprogramowanie i sprz臋t s膮 zaprojektowane tak, aby by艂y gotowe na przysz艂e potrzeby, w szczególno艣ci integracj臋 z ró偶nymi typami systemów sterowania, za po艣rednictwem bezpiecznych protoko艂ów komunikacyjnych.

Urz膮dzenia wewn臋trzne

Urz膮dzenia wewn臋trzne s膮 umieszczone w scentralizowanym lub zdecentralizowanym pomieszczeniu sterowania.

Wiod膮c膮 cz臋艣ci膮 urz膮dze艅 wewn臋trznych jest uniwersalny modu艂 AXM, odpowiedzialny za g艂贸wne funkcje systemu liczenia osi. W zale偶no艣ci od konfiguracji zapewnia r贸wnie偶 szereg dodatkowych opcji.

Urz膮dzenia zewn臋trzne

Urz膮dzenia zewn臋trzne sk艂adaj膮 si臋 z zespo艂贸w czujnik贸w ko艂a UniAS[1] i UniAS[2].

Instalowane za pomoc膮 modu艂owego i elastycznego systemu mocowania – bez konieczno艣ci wiercenia – czujniki ko艂a s膮 odpowiedzialne za wykrywanie przeje偶d偶aj膮cych nad nim k贸艂 na szlaku torowym.

Software Ecosystem

Narz臋dzia wspomagaj膮ce ca艂y cykl 偶ycia systemu liczenia osi UniAC[2].

AXM

Uniwersalny modu艂

Zaawansowany modu艂 obs艂ugi czujnika ko艂a , zliczania i komunikacji stanowi rdze艅 systemu UniAC[2].

G艂ówne funkcje systemu s膮 wykonywane przez zestaw modu艂ów uniwersalnych - AXM. Ten typ modu艂u, w zale偶no艣ci od konfiguracji, mo偶e wykonywa膰 wszystkie wymagane funkcje systemu liczenia osi.

Konfiguracja modu艂u AXM nie jest przechowywana w samym module, ale w slocie magistrali zespo艂u kasety, co znacznie upraszcza proces utrzymania. Modu艂 AXM jest zbudowany z najnowszych komponentów elektronicznych i dlatego mo偶e osi膮ga膰 wska藕nik MTBF powy偶ej 1 000 000 godzin.

Dodatkowo, poza standardowym modu艂em AXM, dost臋pna jest wersja z mo偶liwo艣ci膮 zastosowania przeka藕ników (AXMR) oraz bezpiecznych wej艣膰 i wyj艣膰 cyfrowych.

Funkcje modu艂u uniwersalnego AXM

Funkcja obs艂ugi czujnika ko艂a

AXM zasila czujnik ko艂a, ocenia sygna艂y analogowe z urz膮dze艅 zewn臋trznych i konwertuje je na sygna艂y cyfrowe. Wykrywa on uszkodzenia kabla i generuje wy艣wietlany na ekranie komunikat alarmowy.

Funkcja komunikacyjna

AXM jest odpowiedzialny za kluczow膮 komunikacj臋 z zewn臋trznymi systemami sygnalizacyjnymi za po艣rednictwem protoko艂u, transoptora lub przeka藕nika. Modu艂y uniwersalne AXM obs艂uguj膮 r贸wnie偶 komunikacj臋 wewn臋trzn膮.

Funkcja licz膮ca

AXM zapewnia 4 niezale偶ne jednostki licz膮ce w ramach jednego modu艂u. Ka偶da jednostka licz膮ca mo偶e sk艂ada膰 si臋 z 16 punkt贸w licz膮cych. Dzi臋ki takiej liczbie mo偶na skonfigurowa膰 wiele dodatkowych funkcji bez konieczno艣ci stosowania innego sprz臋tu lub oprogramowania.

Funkcja diagnostyczna

AXM zapewnia rozszerzone funkcje diagnostyczne za po艣rednictwem swojego ekranu, a tak偶e dostarcza je do zaawansowanego modu艂u diagnostycznego, sk膮d mo偶na uzyska膰 dost臋p do danych poprzez bezpieczny protok贸艂, interfejs www lub inne.

Uzyskaj najwy偶sz膮 jako艣膰 dla swoich aplikacji i system贸w sterowania

Pobierz materia艂y o produkcie i certyfikaty jako艣ci potwierdzaj膮ce pe艂ne wdro偶enie przepis贸w ISO i IRIS we wszystkich procesach voestalpine Signaling Poland.

Skontaktuj si臋 z nami