SARPO

System Automatycznej Regulacji Pr臋dko艣ci Odprz臋gów

System SARPO jest doskona艂ym rozwi膮zaniem dla stacji rozrz膮dowych, manewrowych i bocznic kolejowych. Istot膮 oferowanego rozwi膮zania, wdro偶onego z powodzeniem na sieci PKP PLK S.A, jest sterowanie pr臋dko艣ci膮 odprz臋gów wykorzystuj膮ce rozproszony system urz膮dze艅 hamuj膮cych i zapewniaj膮ce „prowadzenie do celu” ka偶dego odprz臋gu. W rezultacie powsta艂 system o du偶ej odporno艣ci na zak艂ócenia niedeterministyczne, takie jak rozrzut oporów ruchu wagonów, napór powietrza, czy zmienne warunki atmosferyczne. Stanowi to now膮 jako艣膰 w stosunku do rozwi膮za艅 realizuj膮cych „strza艂 do celu”.

Charakterystyka

Zaawansowane sterowanie hamulcami punktowymi realizuje podsystem SCTO/TK zawieraj膮cy system mikroprocesorowy o inteligencji rozproszonej, kt贸rego podstawowym zadaniem jest 艣ledzenie energii kinetycznej tocz膮cych si臋 odprz臋g贸w oraz jej modyfikacja poprzez sterowanie urz膮dzeniami hamuj膮cymi. Cech膮 przyj臋tych rozwi膮za艅 jest ich modularno艣膰 pozwalaj膮ca na dopasowanie systemu do obiekt贸w o r贸偶nej wielko艣ci i r贸偶nych wymaganiach.

Wizualizacj臋 sytuacji ruchowej oraz mo偶liwo艣膰 ingerencji operatora w nadzorowany proces zapewnia Zesp贸艂 Wizualizacyjno-Operatorski.

Dodatkowo system mo偶e by膰 wyposa偶ony w Zesp贸艂 Rejestratora Zdarze艅 oraz mo偶e wsp贸艂pracowa膰 z Systemem Utrzymania i Diagnostyki.

 

W艂a艣ciwo艣ci

Precyzyjne i bezpieczne prowadzenie odprz臋g贸w do celu, brak uszkodze艅 艂adunk贸w lub taboru oraz konieczno艣ci dopychania wagon贸w.

Relatywnie niski koszt utrzymania systemu, dzi臋ki elastycznej konfiguracji, mo偶liwo艣ci integracji z innymi systemami funkcjonuj膮cymi na g贸rce oraz braku konieczno艣ci d艂ugotrwa艂ego wycofywania obiektu z eksploatacji.

Wysoka podatno艣膰 diagnostyczna i utrzymaniowa to rozbudowany monitoring stanu technicznego oraz rejestracja historii zdarze艅 z mo偶liwo艣ci膮 wizualizacji graficznej.

 

Urz膮dzenia hamuj膮ce

Podstawowym elementem wykonawczym systemu SARPO, umo偶liwiaj膮cym sterowanie energi膮 kinetyczn膮, a wi臋c pr臋dko艣ci膮 odprz臋gu, jest punktowy hamulec torowy czynny typu KX-HTC-3 opracowany przez wiod膮cego dostawc臋 rozwi膮za艅 absorbuj膮cych energi臋 鈥 firm臋 AXTONE . Hamulec ten, zamontowany na stopce szyny, mo偶e przebywa膰 w jednym z dw贸ch stan贸w: 鈥濰AMUJ鈥 i 鈥濶IE HAMUJ鈥. Najazd ko艂a odprz臋gu na hamulec punktowy w stanie 鈥濰AMUJ鈥 zmniejsza energi臋 kinetyczn膮 tocz膮cego si臋 odprz臋gu.  Hamulce torowe s膮 umieszczone po kilka element贸w w kilkunastu sekcjach umieszczonych wzd艂u偶 toru. Takie rozmieszczenie umo偶liwia quasi-ciag艂e oddzia艂ywanie na energi臋 kinetyczn膮 poruszaj膮cego si臋 odprzegu, wzd艂u偶 drogi jego ruchu.

Pomiar energii

Sterowanie energi膮 kinetyczn膮 odprz臋gu wymaga oceny jej warto艣ci chwilowej. Energia ta jest wyznaczana na podstawie pomiaru masy i pr臋dko艣ci chwilowej odprz臋gu w podsystemie sterowania. Pomiar masy odprz臋gu jest dokonywany przy wje藕dzie odprz臋gu na tor kierunkowy poprzez pomiar nacisku ka偶dego ko艂a na szyn臋. W celu pomiaru pr臋dko艣ci i po艂o偶enia odprz臋gu wykorzystano dwug艂owicowe czujniki torowe osi. Kilkana艣cie takich czujnik贸w jest umieszczonych wzd艂u偶 toru umo偶liwiaj膮c pomiar po艂o偶enia i pr臋dko艣ci. Nast臋pnie wyniki tych pomiar贸w s膮 przekazywane do estymatora pr臋dko艣ci i po艂o偶enia, kt贸ry wyznacza warto艣ci tych wielko艣ci dla chwil lub po艂o偶e艅 po艣rednich. W ten spos贸b uzyskiwana jest ocena energii odprz臋gu jako ci膮g艂a funkcja drogi lub czasu.

Skontaktuj si臋 z nami