TENSAR

zintegrowany system
sterowania i kontroli

Systemem dopasowanym do indywidualnych potrzeb Klienta i spełniającym aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz w zakresie wzrostu efektywności stacji rozrządowych jest Zintegrowany system sterowania i kontroli TENSAR wraz z Zespołem Wizualizacyjno-Operatorskim oraz Zespołem Rejestratora. Przeznaczony jest on do automatycznego rozrządu w strefie podziałowej stacji rozrządowych i manewrowych oraz bocznicach kolejowych. System TENSAR integruje wszystkie podsystemy asr pracujące w obrębie górki rozrządowej.

Funkcje

Identyfikacja odprzęgów:

rozpoznanie odprzęgu na szczycie górki,

śledzenie przemieszczania się odprzęgów, w tym wykrywanie mylników.

Zestawienie drogi.

Regulacja prędkości:

zadawanie żądanej prędkości napychania składu na szczyt górki rozrządowej,

zadawanie prędkości wyjścia z hamulca odstępowego.

Wizualizacja sytuacji ruchowej.

Rejestracja zdarzeń techniczno-ruchowych.

Diagnostyka techniczna.

Właściwości

Optymalizacja kosztów rozrządzania i czynności obsługi.

Poprawa skuteczności działania systemów asr.

Pełna rejestracja i diagnostyka.

Wysoki poziom niezawodności i podatności utrzymaniowej.

Skontaktuj się z nami