TENSAR

zintegrowany system
sterowania i kontroli

Systemem dopasowanym do indywidualnych potrzeb Klienta i spe艂niaj膮cym aktualne wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa oraz w zakresie wzrostu efektywno艣ci stacji rozrz膮dowych jest Zintegrowany system sterowania i kontroli TENSAR wraz z Zespo艂em Wizualizacyjno-Operatorskim oraz Zespo艂em Rejestratora. Przeznaczony jest on do automatycznego rozrz膮du w strefie podzia艂owej stacji rozrz膮dowych i manewrowych oraz bocznicach kolejowych. System TENSAR integruje wszystkie podsystemy asr pracuj膮ce w obr臋bie górki rozrz膮dowej.

Funkcje

Identyfikacja odprz臋g贸w:

rozpoznanie odprz臋gu na szczycie g贸rki,

艣ledzenie przemieszczania si臋 odprz臋g贸w, w tym wykrywanie mylnik贸w.

Zestawienie drogi.

Regulacja pr臋dko艣ci:

zadawanie 偶膮danej pr臋dko艣ci napychania sk艂adu na szczyt g贸rki rozrz膮dowej,

zadawanie pr臋dko艣ci wyj艣cia z hamulca odst臋powego.

Wizualizacja sytuacji ruchowej.

Rejestracja zdarze艅 techniczno-ruchowych.

Diagnostyka techniczna.

W艂a艣ciwo艣ci

Optymalizacja koszt贸w rozrz膮dzania i czynno艣ci obs艂ugi.

Poprawa skuteczno艣ci dzia艂ania system贸w asr.

Pe艂na rejestracja i diagnostyka.

Wysoki poziom niezawodno艣ci i podatno艣ci utrzymaniowej.

Skontaktuj si臋 z nami