HADIAG

zaawansowana diagnostyka
dla utrzymania i produkcji taboru

System do kontroli i oceny stanu technicznego układów hamulcowych taboru kolejowego

Konstrukcja urządzeń, przyjęte rozwiązania metrologiczne oraz zastosowana metodyka badań uwzględnia wymagania i zalecenia kart UIC oraz Polskich Norm dotyczących badania hamulców taboru kolejowego. Oferowane urządzenia charakteryzuje łatwa i intuicyjną obsługa, zaawansowana automatyzacja badań
oraz wysokie parametry metrologiczne.

HADIAG/T

stanowisko diagnostyczne do kontroli i oceny stanu technicznego układów hamulcowych wagonów towarowych.

HADIAG/P

stanowisko diagnostyczne do kontroli i oceny stanu technicznego układów hamulcowych wagonów pasażerskich.

HADIAG/ZR

stanowisko diagnostyczne do badania zaworów rozrządczych i zespołów hamulcowych układu hamulcowego wagonów.

HADIAG/EZT

stanowisko diagnostyczne do kontroli i oceny stanu technicznego układów hamulcowych elektrycznych zestawów trakcyjnych.

HADIAG/L

stanowisko diagnostyczne do kontroli i oceny stanu technicznego układów hamulcowych lokomotyw.

HADIAG/ZM

stanowisko diagnostyczne do kontroli i oceny stanu technicznego lokomotywowych zaworów maszynisty.

Skontaktuj się z nami