ASDEK

system wykrywania stanów awaryjnych taboru kolejowego podczas jazdy

Rodzina nowoczesnych, modularnych urządzeń przeznaczonych do detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego (dSAT). Urządzenia te wykrywają nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego, takie jak zagrzane łożyska osiowe, zakleszczone hamulce, deformacje bieżni kół oraz przekroczenia nacisków kół wywieranych przez pojazdy szynowe.

 

Funkcje systemu

Detekcja stanów awaryjnych to zespół środków technicznych, które pozwalają na wykrywanie różnych typów niesprawności taboru w trakcie normalnej eksploatacji. Typowo realizowane funkcje:

funkcja GM
wykrywanie zagrzanych łożysk osi pojazdów szynowych,

funkcja GH
wykrywanie zagrzanych, zablokowanych hamulców pojazdów szynowych,

funkcja PM
wykrywanie deformacji bieżni kół pojazdów szynowych,

funkcja OK
ocena nacisku wywieranego przez pojazdy szynowe.

Warunki pomiarowe

Proces pomiarowy jest realizowany na szlaku kolejowym przy prędkościach pociągów do 350 km/h, w odległości 5-50 km od stacji, gdzie znajduje się odbiorca informacji nadzorujący ruch kolejowy. Informacje gromadzone przez urządzenia mogą być przesłane do nadrzędnej warstwy informatycznej. Jej zadaniem jest szybkie, sprawne i bezpieczne rozdzielenie informacji pomiędzy odbiorców.

Zasada działania

Zespół czujników umieszczonych w torach pozwala na pomiary wybranych parametrów w trakcie przejazdu pociągu. Informacje dostarczane przez czujniki są automatycznie przetwarzane przez układy elektroniczne znajdujące się w pomieszczeniu przytorowym. Wyniki określające rodzaj, liczbę, poziom oraz wartość niesprawności są przesyłane na stanowisko pracy osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji ruchowych. Niesprawny tabor jest wyłączony z pociągu przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

Pomiary nacisków

Realizowane za pomocą czujników światłowodowych. Oddziaływanie między kołem a szyną przekłada się na zmiany natężenia światła prowadzonego przez światłowód. Pomiar tych zmian pozwala na precyzyjne określenie wielkości nacisku, zarówno jego składowej quasi-statycznej, jak i dynamicznej. Zastosowanie światłowodu pozwala na uniezależnienie się od wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na wyniki pomiaru.

Pomiary temperatury

Realizowane bezkontaktowo dzięki czujnikom pracującym w paśmie podczerwieni. Każdy czujnik realizuje pomiary jednocześnie za pomocą 8 detektorów. Mierzone wielkości są przetwarzane do postaci cyfrowej już w samym czujniku, co pozwala na zmniejszenie wpływu zakłóceń na sygnał. Wbudowany stabilizowany wzorzec temperatury pozwala na właściwą ocenę temperatury.

 

 

 

 

 

Integracja

Urządzenia ASDEK zostały zaprojektowane z myślą o nadrzędnej, elastycznej warstwie informatycznej, która pozwala na realizację dwóch zasadniczych celów:

Integracja z istniejącymi systemami prowadzenia ruchu

dopasowanie warstwy informacyjnej do struktur systemów srk (sterowania ruchem kolejowym), w szczególności z uwzględnieniem Lokalnych Centrów Sterowania (LCS) obejmujących:

  • urządzenia dSAT realizujące oczekiwane funkcje wykrywania stanów awaryjnych i nieprawidłowości związanych z taborem,
  • serwer dSAT/LCS gromadzący i przetwarzający informacje z urządzeń oraz zapewniający integrację systemu dSAT z systemem prowadzenia ruchu,
  • terminale operatorskie udostępniające informacje zgromadzone przez system DSAT, przeznaczone dla inżynierii ruchu oraz obsługi technicznej.
Połączenie urządzeń w sieć informatyczną dostarczającą syntetyczne informacje

Automatyczne synchronizacja czasu oraz przekazywanie informacji o numerze pociągu jest zapewnione dzięki integracji z systemem prowadzenia ruchu na poziomie LCS. Skomunikowany z serwerem systemu dyspozytorskiego (np. Ebiscreen).

Możliwość połączenia serwerów DSAT/LCS w jeden system udostępniający informacje o taborze na całej linii.

Skontaktuj się z nami