Ochrona
Twojego systemu
na najwyższym poziomie

Bezpieczeństwo i ochrona
na najwyższym poziomie

Spełnienie najwyższych poziomów bezpieczeństwa (SIL4) dla systemów niezajętości odcinków torowych jest obecnie rozumiane jako standard branżowy.

Podczas projektowania systemu UniAC[2] firma voestalpine postanowiła pójść o krok dalej i uwzględnić również środki cyberbezpieczeństwa (uwierzytelnianie, autoryzacja, integralność, szyfrowanie), które wyeliminowałyby zidentyfikowane luki i ograniczyły zagrożenia w nowo opracowanym systemie liczenia osi UniAC[2].

Płaszczyzna ataku zredukowana do minimum

Ograniczyliśmy ilość i dostęp do interfejsów potencjalnie narażonych na atak. Dzięki zastosowaniu autorskiego oprogramowania wbudowanego i sprzętu (bez COTS i OS w obszarze bezpieczeństwa) system nie zawiera popularnych podatności znanych z COTS. Dodatkowo UniAC[2] umożliwia wprowadzenie segmentacji sieci i kontrolę dostępu na kilku poziomach.

Wielowarstwowa ochrona (Defence in Depth)

System posiada wielowarstwową architekturę zabezpieczeń i wykrywania włamań. Wdrożyliśmy dobre praktyki na różnych warstwach ISO/OSI – od 2 do 7, w tym zaawansowane filtrowanie na poziomie L2, L3 jak i aplikacji (L7).

Zaprojektowany jako zabezpieczony (Security by Design)

Zaprojektowaliśmy nasz system z myślą o rozdzieleniu zabezpieczeń (security) od funkcji bezpieczeństwa funkcjonalnego (safety). Odpowiedni projekt architektury pozwala chronić krytyczne funkcje systemu przezd zagrożeniami.

Skontaktuj się z nami