Istniejące aplikacje

Modernizacja systemów niezajętości odcinków torowych w celu zapewnienia najwyższej wydajności i bezpieczeństwa

Pomożemy Ci znaleźć
najłatwiejszy sposób integracji

 • Znacznie wyższa niezawodność niż w obwodach torowych, wynikająca z braku połączenia z szynami (odporność na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi)
 • Liczniki osi wykazują większą niezawodność niż obwody torowe (ponad 5-6 razy, w oparciu o długotrwałe monitorowanie)
 • Odporność na słabą jakość torowiska i podsypki
 • Odporność na wpływy klimatyczne (obwody torowe nie są niezawodne w środowisku o dużej wilgotności)
 • Zmniejszone koszty utrzymania
 • Możliwość budowania długich odcinków torowych i większej liczby rozjazdów w ramach jednego odcinka
 • Możliwość dostarczania większej ilości informacji dla innych podsystemów (prędkość, liczba osi, …)
 • Zastosowanie licznika osi jest znacznie tańsze niż obwodów torowych

 

 

Wszystko dzięki wysoce elastycznym i konfigurowalnym interfejsom.

W zależności od istniejącego systemu sterowania ruchem kolejowym pomagamy w znalezieniu najłatwiejszego sposobu integracji naszego systemu liczenia osi UniAC[2] z Twoją aplikacją. Gwarantujemy, że istniejący i działający system signalingowy może pozostać zainstalowany, a Ty możesz ograniczyć swoje inwestycje, bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa lub wydajności stosowanej technologii systemów niezajętości.

System liczenia osi zostanie dostosowany do lokalnych wymagań dzięki swojej wysokiej możliwości adaptacji. Wszystko to jednak nie wpłynie na bezpieczeństwo, ponieważ mamy pewność, którą udowodniliśmy również poprzez ocenę SIL4 przeprowadzoną przez TÜV SÜD w Braunschweig, że wszystkie nasze dostarczone konfiguracje osiągną wymagane poziomy bezpieczeństwa.
Wreszcie, wszystko to będzie wspierane przez dostarczenie pełnego zestawu dokumentów, w tym schematów elektrycznych, co ułatwi dostosowanie istniejącej aplikacji.

[/rsce_imgtext] [/wrap]

Nowe aplikacje

Jesteśmy Twoim partnerem
w opracowywaniu rozwiązań signalingowych spełniających potrzeby Twoich klientów

Każda nowa aplikacja jest dostosowana do wymagań użytkownika dzięki:

 • Najwyższa niezawodność (5-6 razy wyższa niż w przypadku obwodów torowych)
 • Odporność na słabą jakość torowiska i podsypki
 • Praca w niemal każdych warunkach środowiskowych
 • Zmniejszone koszty utrzymania
 • Wyraźne oszczędności kosztów w porównaniu do obwodów torowych
 • Możliwość kontrolowania długich i złożonych odcinków torowych

System Liczenia Osi UniAC
oferuje holistyczne podejście

Dopasowanie do potrzeb klienta

Wszystko jest możliwe, zaczynając od aspektów projektowych (np. kolor dostarczonej szafy), a kończąc na niestandardowej integracji protokołów.

Redundancja

Redukcja pojedynczych źródeł awarii.
Silna redundancja w komunikacji.
Zasilanie i moduły uniwersalne AXM z możliwością szybkiej wymiany podczas pracy.

Algorytmy samokorygujące

Nasza funkcja Master Reset umożliwia zwiększenie dostępności systemu bez interwencji człowieka

Zaawansowana diagnostyka

Wbudowana i uważana za podstawową funkcję systemu liczenia osi UniAC.

Railway Systems Academy

Szkolenia dla Twojego zespołu dostosowane do Twoich potrzeb

Dostawca pełnego zakresu usług

Od etapu planowania do fazy utrzymania dostarczamy odpowiednią dokumentację i materiały wpsierające

Skontaktuj się z nami