Plazmová nitridácia

  Plazmou nazývame ionizované plyny, ktoré vznikajú elektrickým výbojom v plyne. Pri plazmovej nitridácii sa elektrický prúd vedie plynom, pričom stena pece slúži ako anóda a nitridovaná súčasť ako katóda. Tok elektrického prúdu vytvára anomálny modrofialový výboj, ktorý počas procesu rovnomerne pokrýva povrch nitridovanej súčiastky. Vlastný proces nitridovania prebieha interakciou medzi povrchom nitridovanej súčiastky a plazmovým plynom.

  Priebeh MICROPULS plazmovej nitridácie

  Ohrev
  Spracovávané diely sa zahrejú na požadovanú teplotu v ochrannej atmosfére pomocou ohrevu v stene zariadenia.
  Sputtern – čistenie/aktivácia povrchu
  Odstránia sa pasivačné vrstvy, čo umožňuje nitridovanie aj nehrdzavejúcich ocelí a iných materiálov s pasivačnými kovovými vrstvami.
  Nitridácia
  V procese nitridácie medzi kontrolované parametre patria: teplota vsádzky, atmosféra v zariadení (zmes N2, H2), teplota steny, čas nitridácie, tlak v zariadení. Tieto parametre ovplyvňujú konečné vlastnosti vrstvy po nitridácii.
  Chladenie
  Koniec nitridácie. Chladenie spracovávaného dielu sa vykonáva v ochrannej atmosfére.

  Výhody plazmovej nitridácie

  • Výnimočná variabilita riadenia procesu, ktorá umožňuje prispôsobiť proces rôznym materiálom a požiadavkám na vrstvy.
  • Meranie teploty sa vykonáva priamo na komponente, čím sa dosahuje presná kontrola teploty.
  • Malé rozmerové zmeny a mierne zmeny drsnosti povrchu spracovávaného dielu umožňujú spracovávať diely a nástroje pred tepelným spracovaním na hotovo.
  • Proces sputtern na začiatku procesu zabezpečuje vysokú čistotu povrchu dielu, pričom sa odstraňujú aj pasivačné povrchové vrstvy, čo umožňuje nitridáciu aj odolných – koróziovzdorných ocelí.
  • Efektívne využitie plynu v procese.
  • Vysoký environmentálny aspekt v porovnaní s alternatívnymi tepelnými a inými procesmi tepelného spracovania.
  • Jednoduché krytie požadovaných povrchov na dieloch, ktoré sa nemajú nitridovať.

  Upozornenie
  Šaržovanie spracovávaného dielu je náročnejšie, napr. nie je možné spracovávať drobné sypané diely.

  Typy pecí:

  • PN DUO100/180 (Ø1000x1800mm / Max 5000kg)
  plazmova-nitridacia_280x280

  Materiály vhodné k nitridácii

  V zásade možno nitridovať všetky typy ocelí, ale výsledok závisí od chemického zloženia a techniky procesu.
  Rozhodujúcimi faktormi sú priaznivé vlastnosti povrchu a bielej/zlúčeninovej vrstvy, ktoré možno dosiahnuť. Týmto spôsobom sa napríklad úspešne nitridujú železné materiály (napr. cementové, konštrukčné a nástrojové ocele), vysokopevnostné a nerezové ocele, ako aj liatiny.

  Objednávkový formulár tepelného spracovania na stiahnutie:

  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás

  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.