Böhler a Uddeholm nástrojové ocele

                   

   

  Nástrojová oceľ má tri hlavné segmenty: ocele pre prácu za studena, ocele pre prácu za tepla a ocele pre spracovanie plastov. Ocele pre prácu za studena sa používajú na výrobu strihacích a lisovacích nástrojov, matríc, nožov, razidiel, pretlá?acích nástrojov pre rôzne aplikácie. Ocele pre prácu za tepla sa vä?šinou používajú na výrobu nástrojov na kovanie, tlakové liatie a extrúzne matrice. Ocele pre spracovanie plastov sa používajú na výrobu foriem na plasty a komponenty pre spracovanie plastov.

  Ocele vyrábané práškovou metalurgiou predstavujú najvyššiu kvalitu nástrojových ocelí a rýchlorezných ocelí na trhu. PM ocele sú obzvláš? vhodné pre aplikácie, kde je potrebná kombinácia odolnosti proti opotrebovaniu, vyštiepeniu strižnej hrany a napä?ovým trhlinám. Nástroje vyrobené z PM ocelí zna?ne predlžujú životnos? nástrojov.

  Ak máte záujem o ?alšie podrobnosti o aplikáciách, službách a materiáloch, kliknite na logo.

   

  Böhler rýchlorezné ocele

   

  BÖHLER rýchlorezné ocele sa používajú pre rezné nástroje ako sú vrtáky, frézy, pre?ahovacie t?ne, ako aj pre nástroje a komponenty pre tvárnenie za studena. Požadované vlastnosti týchto ocelí sú odolnos? proti opotrebovaniu, zachovanie tvrdosti pri vyšších teplotách a húževnatos?, ktoré zabra?ujú vylamovaniu rezných hrán. Jednou z našich špecialít sú rýchlorezné ocele vyrábané práškovou metalurgiou, ktoré majú vynikajúce výkonové charakteristiky.

  Ak máte záujem o ?alšie podrobnosti o aplikáciách, službách a materiáloch, kliknite na logo.

   

  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.