Prínosy zmrazovania po kalení nástrojových a kaliteľných korózne odolných ocelí.

  Niektoré vyššie legované materiály ( nástrojové ocele, kaliteľné korozne odolné ocele)  majú teplotu konca martenzitickej  transformácie  pri kalení až v mínusových teplotách. Uvedená skutočnosť má za následok vyšší obsah zvyškového austenitu v oceli po kalení.

  Prítomnosť vyššieho obsahu zvyškového austenitu v štruktúre materiálu po kalení má za následok:

  • nižšiu tvrdosť materiálu po kalení,
  • vznik vysokých  vnútorných napätí a rozmerových zmien súvisiacich  s jeho transformáciou  na martenzit. Transformácia môže byť vyvolaná v dôsledku zvýšených napätí v priebehu zaťaženia, v dôsledku pôsobenia vyššej teploty v priebehu prevádzky, ale u niektorých materiálov dochádza k transformácii aj pri izbovej teplote bez záťaže.

  Vysoké napätia súvisiace s transformáciou zvyškového austenitu na martenzit v superpozícii s vonkajším zaťažením v nejednom prípade sú príčinou deštrukcie nástrojov ako i dielov rôznych strojných celkov.

  Zmrazovaním ocelí po kalení sa zníži obsah zvyškového austenitu na minimum a výsledkom je vyššia rozmerová stálosť pri maximálnej tvrdosti, vyššia tvrdosť a  stabilita mikroštruktúry.

  Zmrazovaním kaliteľných  koróziovzdorných ocelí  a nízkoteplotným popúšťaním sa dosahuje vysoká tvrdosť a zároveň najvyššia odolnosť proti korózii čo sa využíva u rôznych rezných nástrojoch.

  Parametre

  Rozmery komory  600 x 600 x 900mm
  Teplota -120 ˚C až +300 ˚C
  Max. hmotnosť vsádzky 300 kg
  mrazenie_280x280

  Objednávkový formulár tepelného spracovania na stiahnutie:

  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás

  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.