ZA HRANICOU MOŽNÉHO

  Aditívna výroba – Nový spôsob myslenia


  amc-02-1

  OD KONCEPCIE PO KOMPONENT

  Aditívna výroba je proces, pri ktorom sa objekty vyrábajú z digitálneho 3D-CAD modelu spájaním kovového prášku vrstvu po vrstve. Týmto spôsobom môžu byť „vytlačené“ aj tie najzložitejšie štruktúry. Na rozdiel od aditívnej výroby, konvenčná výroba odstraňuje prebytočný materiál, až kým sa nedosiahne požadovaný tvar.

  Nejde iba o nový spôsob výroby. Je to nový spôsob myslenia. Pri digitálnom navrhovaní a realizácii konečného produktu – vrstva po vrstve, neexistujú žiadne hranice. Aditívna výroba (AM), známa pod menom „3D tlač“, umožňuje výrobu v kratších dodacích lehotách, s menšou hmotnosťou a tvarmi, ktoré predtým nebolo možné realizovať.

  KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

  voestalpine vstupuje do ďalšej éry v oblasti aditívnej výroby. Na základe skúseností a tradície ponúkame celý hodnotový reťazec: od vývoja práškov priamo pre vaše aplikácie, jeho výrobu, cez návrh alebo optimalizáciu dizajnu súčiastky, až po samotnú tlač súčiastky a nadväzujúce operácie ako sú finálne opracovanie, leštenie, tepelné spracovanie, povlakovanie a podobne. Ponúkame komplexné riešenie na minimalizáciu rizika v dodávateľskom reťazci s cieľom byť spoľahlivým obchodným partnerom, ktorému môžete veriť.

  Kovový prášok
  Parametre procesu
  Návrh a simulácia
  Aditívna výroba – 3D tlač
  Tepelné spracovanie
  Obrábanie
  PVD-povlakovanie
  Kontrola / Testovanie

  FLEXIBILITA A KOMPETENCIA

  V centrách aditívnej výroby sa používajú procesy na princípe spekania práškovej vrstvy laserom (SLM) ako aj procesy priameho nanášania prášku pomocou laseru (LMD). Vďaka tomu, že voestalpine používa obidve výrobné technológie, má flexibilitu a know-how na výber procesu 3D tlače, ktorý najlepšie vyhovuje Vašim požiadavkám.

  Proces spekania práškovej vrstvy laserom (SLM) Proces priameho nanášania prášku pomocou laseru (LMD)

  EFEKTÍVNOSŤ

  Aditívna výroba zvyšuje efektívnosť, lebo umožňuje vyrábať súčiastky v tvare siete. To zaručuje najefektívnejší výsledok pri takmer bezodpadovej výrobe. Nie je potrebné žiadne dodatočné frézovanie ani vŕtanie.

  NÍZKA HMOTNOSŤ

  Aditívna výroba umožňuje optimalizáciu súčiastky pre najlepšie výsledky z hľadiska hmotnosti a stability.

  RÝCHLEJŠIE AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM

  Od krátkych dodacích lehôt, rýchlych prototypov až po výrobu. 3D tlač kovov stanovuje nové štandardy v oblasti riadenia a výroby.

  CENTRÁ ADITÍVNEJ VÝROBY


  SLEDUJTE NÁS NA

   

  AK MÁTE ZÁUJEM O ĎALŠIE INFORMÁCIE, KONTAKTUJTE NÁS:

  Kontakt

  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.