Zarząd spółki

Prezes Zarządu
Cezary Żurada
Tel.+48 32 77 46 227
Fax +48 32 77 46 266

Prokurent – Główny Księgowy
Artur Górecki
Tel. +48 22 42 92 209
Fax +48 22 42 92 222
artur.gorecki@voestalpine.com