Kontakt

   

  Siedziba:
  ul. Kolejowa 291, DZIEKANÓW POLSKI
  05-092 ŁOMIANKI
  tel. +48 22 42 92 200
  Oddział:
  ul. Karola Miarki 36
  41-400 MYSŁOWICE
  tel. +48 32 77 46 200
  Oddział:
  ul. Kolejowa 311, SADOWA
  05-092 Łomianki
  tel. +48 532 691 542
  Google Maps

  By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
  Learn more

  Load map

  Google Maps

  By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
  Learn more

  Load map

  Google Maps

  By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
  Learn more

  Load map

   

  Jednostka Adres email Telefon kontaktowy
  Dział BÖHLER info@bohler.pl M: 32 77 46 240; Ł: 22 42 92 240
  Dział Uddeholm info@uddeholm.pl Ł: 22 42 66 260; M: 32 77 46 260
  Dział Buderus info.pl@buderus-steel.com M: 32 77 46 229
  Dział Materiałów Spawalniczych info.welding.pl@voestalpine.com M: 32 77 46 250; Ł: 22 42 92 250
  Hartownia Usługowa info.hartownia@voestalpine.com M: 32 77 46 280; Ł: 22 42 92 288
  Coating PVD info.coating.pl@voestalpine.com M: 32 77 46 278
  Dział Obróbki Maszynowej info.dp.pl@voestalpine.com

   

  Dane rejestrowe:

  voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o. o.
  ul.Kolejowa 291, Dziekanów Polski
  05-092 Łomianki

  NIP 118-09-01-661
  KRS 0000071549
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał zakładowy 8,307,000 PLN

  Użyj nowszej przeglądarki.

  Używasz przestarzałej przeglądarki.

  Podczas korzystania ze strony mogą się pojawić błędy.