Kontakt

 

Siedziba:
ul. Kolejowa 291, DZIEKANÓW POLSKI
05-092 ŁOMIANKI
tel. +48 22 42 92 200
fax +48 22 42 92 222
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

Oddział:
ul. Karola Miarki 36
41-400 MYSŁOWICE
tel. +48 32 77 46 200
fax +48 32 77 46 266
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

 

Jednostka Adres email Telefon kontaktowy
Dział Böhler info@bohler.pl M: 32 77 46 240; Ł: 22 42 92 240
Dział Uddeholm info@uddeholm.pl Ł: 22 42 66 260; M: 32 77 46 260
Dział Buderus info.pl@buderus-steel.com M: 32 77 46 229
Dział Materiałów Spawalniczych info.welding.pl@voestalpine.com M: 32 77 46 250; Ł: 22 42 92 250
Hartownia Usługowa info.hartownia@voestalpine.com M: 32 77 46 280; Ł: 22 42 92 288
Coating PVD info.coating.pl@voestalpine.com M: 32 77 46 278

 

Dane rejestrowe:

voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o. o.
ul.Kolejowa 291, Dziekanów Polski
05-092 Łomianki

NIP 118-09-01-661
KRS 0000071549
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 8,307,000 PLN