Jako niezawodny partner, czujemy się również odpowiedzialni za nasze postępowanie w kontaktach z klientami, dostawcami, pracownikami i innymi partnerami biznesowymi.

Aby pomóc naszym pracownikom przejmować odpowiedzialności za własne działania biznesowe, opracowaliśmy Kodeks Postępowania stanowiący podstawę moralnego, etycznego i zgodnego z prawem zachowania wszystkich pracowników Grupy.