Jako niezawodny partner, czujemy się również odpowiedzialni za nasze postępowanie w kontaktach z klientami, dostawcami, pracownikami i innymi partnerami biznesowymi.

    Aby pomóc naszym pracownikom przejmować odpowiedzialności za własne działania biznesowe, opracowaliśmy Kodeks Postępowania stanowiący podstawę moralnego, etycznego i zgodnego z prawem zachowania wszystkich pracowników Grupy.

     

    Użyj nowszej przeglądarki.

    Używasz przestarzałej przeglądarki.

    Podczas korzystania ze strony mogą się pojawić błędy.