Kodeks Postępowania

  Jako niezawodny partner, czujemy się również odpowiedzialni za nasze postępowanie w kontaktach z klientami, dostawcami, pracownikami i innymi partnerami biznesowymi.

  Aby pomóc naszym pracownikom przejmować odpowiedzialności za własne działania biznesowe, opracowaliśmy Kodeks Postępowania stanowiący podstawę moralnego, etycznego i zgodnego z prawem zachowania wszystkich pracowników Grupy.

   

  Użyj nowszej przeglądarki.

  Używasz przestarzałej przeglądarki.

  Podczas korzystania ze strony mogą się pojawić błędy.