Aktualności

12.06.2020 DNIEM WOLNYM OD PRACY

Informujemy, że w firmie voestalpine High Performance Metals Polska Sp.z o.o. dzień 12.06.2020 – piątek jest ustalony dniem wolnym od pracy. Tego dnia nasze obie lokalizacje  będą zamknięte. Zapraszamy ponownie w poniedziałek 15.06.2020.

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW

„Nasze oferty / potwierdzenia zamówień i wynikające z nich zobowiązania do dostawy podlegają zastrzeżeniu, że ich realizacja może być prawnie lub faktycznie niemożliwa do wykonania lub znacznie utrudniona albo opóźniona, ze względu na środki nakazane lub zalecane w celu zwalczania pandemii COVID-19 albo z powodu innych zdarzeń występujących w związku z pandemią COVID-19.

Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany lub zawieszenia terminów lub, w razie potrzeby, do powiadomienia klienta o niewypełnieniu naszych zobowiązań dotyczących dostaw (w całości lub w części), jeśli stanie się to konieczne po złożeniu  oferty / przekazaniu potwierdzenia zamówienia zgodnie z podanymi wyżej przyczynami. W związku z powyższym klient nie może dochodzić od spółki voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o. o. żadnych roszczeń wynikających z niewywiązania się z obowiązków dostawy.”

Informacja dla kontrahentów w związku z pandemią

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem a co za tym idzie bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników zgodnie z zaleceniami GIS i MZ  wprowadzamy działania w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej.

W załączonym linku znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na ten temat.

Liczymy iż działanie to spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony.

Pismo dla kontrahentów

 

Zapewnienie wysokiej jakości naszych produktów jest jednym z celów naszej firmy. Cel ten realizujemy stosując na co dzień politykę jakości która jest integralną częścią wdrożonego w naszej firmie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015-10

 

UWAGA !

Z dniem 09.11.2019 nastąpiła zmiana kodu SWIFT banku obsługującego firmę voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat aktualnych zmian znajduje się pod linkami.