Aktualności

Polska Nagroda Innowacyjności 2020

Miło nam poinformować że nasza firma znalazła się wśród instytucji nominowanych do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2020.

Nowy artykuł na stronie.

Zapraszamy na naszą zakładkę Publikacje do zapoznania się z artykułem dotyczącym wykorzystania najnowszych technologii druku 3D.

Utrzymanie form wtryskowych z chłodzeniem konformalnym  wykonanych w technologii druku 3D. 

 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW

„Nasze oferty / potwierdzenia zamówień i wynikające z nich zobowiązania do dostawy podlegają zastrzeżeniu, że ich realizacja może być prawnie lub faktycznie niemożliwa do wykonania lub znacznie utrudniona albo opóźniona, ze względu na środki nakazane lub zalecane w celu zwalczania pandemii COVID-19 albo z powodu innych zdarzeń występujących w związku z pandemią COVID-19.

Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany lub zawieszenia terminów lub, w razie potrzeby, do powiadomienia klienta o niewypełnieniu naszych zobowiązań dotyczących dostaw (w całości lub w części), jeśli stanie się to konieczne po złożeniu  oferty / przekazaniu potwierdzenia zamówienia zgodnie z podanymi wyżej przyczynami. W związku z powyższym klient nie może dochodzić od spółki voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o. o. żadnych roszczeń wynikających z niewywiązania się z obowiązków dostawy.”

Informacja dla kontrahentów w związku z pandemią

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem a co za tym idzie bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników zgodnie z zaleceniami GIS i MZ  wprowadzamy działania w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej.

W załączonym linku znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na ten temat.

Liczymy iż działanie to spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony.

Pismo dla kontrahentów

UWAGA !

Z dniem 09.11.2019 nastąpiła zmiana kodu SWIFT banku obsługującego firmę voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat aktualnych zmian znajduje się pod linkami.