Impressum

  Prosimy zwrócić uwagę na zamieszczone poniżej unormowania prawne dotyczące niniejszej witryny: Ta witryna internetowa może zawierać odniesienia do praw własności oraz informacje o prawach autorskich, których należy bezwzględnie przestrzegać. Dotyczy to w szczególności logo, ilustracji, plików dźwiękowych i filmów. Pobieranie, drukowanie i przechowywanie plików pochodzących z tej witryny jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego. Wszelkie inne zastosowania wymagają wyraźnej zgody voestalpine AG. voestalpine AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych lub inne techniczne skutki wynikające z pobierania danych z tej witryny internetowej. voestalpine AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść witryn internetowych powiązanych z treściami na niniejszej witrynie internetowej.

  voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o.o.

  Dziekanów Polski, ul. Kolejowa 291

  05-092 Łomianki

  Polska

  Tel. (+48) 22 42 92 200

  E-Mail: hpm-polska@voestalpine.com

  www.voestalpine.com/highperformancemetals/pl

   

  Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy

  KRS: 0000071549

  NIP: PL1180901661

  Użyj nowszej przeglądarki.

  Używasz przestarzałej przeglądarki.

  Podczas korzystania ze strony mogą się pojawić błędy.