Zarząd spółki

  Prezes Zarządu
  Cezary Żurada

  Prokurent – Główny Księgowy
  Artur Górecki

  Użyj nowszej przeglądarki.

  Używasz przestarzałej przeglądarki.

  Podczas korzystania ze strony mogą się pojawić błędy.