Zastrzeżenia prawne

  Na tej stronie znajdują się informacje prawne związane ze stroną internetową spółki voestalpine High Performance Metals Polska sp. z o.o. (https://www.voestalpine.com/hpm/polska). Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować za za interesowanie naszą firmą i jej produktami. Informacje, które voestalpine High Performance Metals Polska sp. z o.o. udostępnia na tej stronie została połączona z najwyższą starannością i jest regularnie aktualizowana i rozszerzana pod kątem prawidłowości i kompletności jej treści. Wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym, a voestalpine High Performance Metals Polska sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich kompletność lub dokładność. Wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie internetowej mogą podlegać zmianom.

  voestalpine High Performance Metals Polska sp. z o.o. wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność lub gwarancję pod względem dokładności, kompletności i aktualności informacji udostępnionych na tej stronie internetowej lub w związku z konsekwencjami wynikającymi z użycia tych informacji. W szczególności dotyczy to również stron internetowych, do których odnoszą się hiperłącza. Są to strony internetowe, których treść nie ma żadnego wpływu. W konsekwencji voestalpine High Performance Metals Polska sp. z o.o. wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość tych witryn, dlatego nie sprawdza dokładności i prawidłowości informacji zawartych w tych witrynach i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania tych informacji lub do zapewnienia odpowiednich środków ochrony danych.

  Zawartość, w tym zdjęcia i projekt strony voestalpine High Performance Metals Polska, strona internetowa firmy voestalpine podlegają ochronie praw autorskich i innym prawom chroniącym własność intelektualną bez względu na oznaczenia (np. Znaki ©, ® lub ™).

  Kopiowanie dokumentów jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego i informacyjnego. Wszelkie inne kopiowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie lub przekazywanie lub inne użycie, w tym bez ograniczeń, używanie tekstów, części tekstów, materiałów graficznych lub oprogramowania, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio pobierane ze strony głównej, jest dopuszczalne tylko za uprzednią pisemną zgodą firmy.

  Użyj nowszej przeglądarki.

  Używasz przestarzałej przeglądarki.

  Podczas korzystania ze strony mogą się pojawić błędy.