Zastrzeżenia prawne

Na tej stronie znajdują się informacje prawne związane ze stroną internetową spółki voestalpine High Performance Metals Polska sp. z o.o. (http://www.voestalpine.com/hpm/polska). Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować za za interesowanie naszą firmą i jej produktami. Informacje, które voestalpine High Performance Metals Polska sp. z o.o. udostępnia na tej stronie została połączona z najwyższą starannością i jest regularnie aktualizowana i rozszerzana pod kątem prawidłowości i kompletności jej treści. Wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym, a voestalpine High Performance Metals Polska sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich kompletność lub dokładność. Wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie internetowej mogą podlegać zmianom.

voestalpine High Performance Metals Polska sp. z o.o. wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność lub gwarancję pod względem dokładności, kompletności i aktualności informacji udostępnionych na tej stronie internetowej lub w związku z konsekwencjami wynikającymi z użycia tych informacji. W szczególności dotyczy to również stron internetowych, do których odnoszą się hiperłącza. Są to strony internetowe, których treść nie ma żadnego wpływu. W konsekwencji voestalpine High Performance Metals Polska sp. z o.o. wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość tych witryn, dlatego nie sprawdza dokładności i prawidłowości informacji zawartych w tych witrynach i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania tych informacji lub do zapewnienia odpowiednich środków ochrony danych.

Zawartość, w tym zdjęcia i projekt strony voestalpine High Performance Metals Polska, strona internetowa firmy voestalpine podlegają ochronie praw autorskich i innym prawom chroniącym własność intelektualną bez względu na oznaczenia (np. Znaki ©, ® lub ™).

Kopiowanie dokumentów jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego i informacyjnego. Wszelkie inne kopiowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie lub przekazywanie lub inne użycie, w tym bez ograniczeń, używanie tekstów, części tekstów, materiałów graficznych lub oprogramowania, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio pobierane ze strony głównej, jest dopuszczalne tylko za uprzednią pisemną zgodą firmy.