Polityka Zachowania Poufności Danych

  voestalpine High Performance Metals Polska ponosi odpowiedzialność za ochronę danych osobowych zbieranych od użytkowników (dalej zwanych Użytkownikami) odwiedzających niniejszą stronę internetową, tj. https://www.voestalpine.com/hpm/polska (dalej Serwis).

  Niniejsza Polityka zachowania poufności danych voestalpine High Performance Metals Polska określa rodzaje zbieranych informacji, sposoby ich wykorzystania, osoby, którym będą ujawniane, a także zasady, na jakich Użytkownik uzyskuje do nich dostęp, może je zmieniać i usuwać. Udostępniając nam swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie na jeden lub więcej sposobów określonych niniejszą Polityką zachowania poufności danych.

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  Jako grupa globalna, grupa voestalpine działa na kilku stronach internetowych na całym świecie. Wszelkie informacje przesłane do naszej witryny internetowej w dowolnym kraju mogą być elektronicznie przekazywane do witryn w innych krajach. Tam, te informacje mogą być używane, zapisywane lub przetwarzane poza krajem, w którym zostały one uzyskane. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych w krajach, których dotyczy postępowanie.

  W Polsce dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (inaczej RODO) i są używane przez nas w zakresie niezbędnym do administrowania Serwisem.

  Wchodząc na witrynę voestalpine High Performance Metals, Użytkownik jest proszony o zgodę na wykorzystanie cookies. Poprzez naciśnięcie przycisku „Akceptuję”, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z cookies na tej witrynie. Jeśli jednak nie wyrazi takiej zgody lub dezaktywuje cookies, nadal zachowuje taki sam dostęp do treści witryny, jak w przypadku wyrażenia zgody lub pozostawienia cookies aktywnymi. Pomimo wyrażenia zgody na wykorzystanie cookies, zawsze możemy zmienić zdanie i wyczyścić z nich wyszukiwarkę. Przy kolejnej wizycie na witrynie Użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie cookies. Może jej udzielić lub odmówić.

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych oraz korzystania z praw, wymienionych w Polityce Zachowania Poufności Danych, proszę skontaktować się ze swoim lokalnym Kierownikiem ds. Ochrony Danych pod adresem rodo.hpm.pl@voestalpine.com. Informujemy, że voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych: ul. Kolejowa 291, Dziekanów Polski, 05-092 Łomianki, bądź na adres e-mail: iod-hpm-pl@voestalpine.com. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prosimy o powiadomienie w przypadku, gdy posiadane przez nas dane osobowe Użytkownika wymagają poprawienia lub aktualizacji. Dodatkowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Użyj nowszej przeglądarki.

  Używasz przestarzałej przeglądarki.

  Podczas korzystania ze strony mogą się pojawić błędy.