Prywatność danych / ochrona danych

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych jest bardzo ważna dla voestalpine Signaling Poland sp. z o.o., Jana z Kolna 26c, 81-859 Sopot, Polska (dalej 'my’ i 'nas’) i jej spółek zależnych. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony, właściwego przetwarzania i poufności danych osobowych, w szczególności polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 nr 1000) oraz unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Niniejsza polityka ochrony danych wyjaśnia charakter, zakres i cel gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika podczas odwiedzania i korzystania przez niego z naszej strony internetowej https://voestalpine.com/railway-systems/axlecounting/ (’strona internetowa’).

Istnieje również osobny dział dla partnerów biznesowych voestalpine Railway Systems GmbH.

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej jest voestalpine Signaling Polnad sp. z o.o..

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

voestalpine Signaling Poland sp. z o.o.

Jana z Kolna 26c, 81-859 Sopot, Poland
Email:  iod.sopot@voestalpine.com

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby, której dane dotyczą (osoby fizycznej), którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować (np. imię i nazwisko, adres e-mail lub adres IP).

Użytkownik może odwiedzać naszą witrynę bez podawania danych osobowych. Podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej możemy przetwarzać następujące dane:

  • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu, geotagi);

  • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o sprzęcie, adresy IP (zanonimizowane));

  • Anonimowy identyfikator pliku cookie, który nie pozwala na ustalenie adresu IP użytkownika.

Gdy użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, będziemy przetwarzać podane przez niego dane osobowe (e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu, zapytanie oraz wszystkie powiązane dokumenty) w celu obsługi zapytania.

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, które pozwalają witrynie rozpoznać przeglądarkę użytkownika podczas ponownej wizyty w witrynie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje na urządzeniu użytkownika. Pozwala to na optymalne dostosowanie strony internetowej do zainteresowań użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były przechowywane na jego komputerze, może skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała go o ustawieniu plików cookie, tak aby mógł zdecydować, czy zezwolić na nie w poszczególnych przypadkach. Użytkownik może również wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie.

Odwiedzając naszą witrynę po raz pierwszy, użytkownicy mogą zdecydować, czy zaakceptować wszystkie pliki cookie, czy też przypisać indywidualne ustawienia dla każdego pliku cookie. Ustawienia te można również zmienić w późniejszym czasie tutaj.

Ponadto na stronie http://www.youronlinechoices.eu można włączać i wyłączać śledzenie w sieci dla wymienionych tam dostawców.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics (z funkcją anonimizacji), usługi analizy sieci Google Ireland Limited (’Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.

Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to pozyskiwanie, gromadzenie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Na przykład, usługa analizy sieci gromadzi dane na temat strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, przeszła na inną stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i przez jaki czas podstrona była przeglądana. Analiza internetowa jest wykorzystywana przede wszystkim do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Używamy sufiksu '_gat._anonymizeIp’ do analizy sieci przez Google Analytics. Adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google za pomocą tego sufiksu, gdy nasze strony internetowe są dostępne z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa-sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza strumieni odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej w celu tworzenia dla nas raportów online, pokazujących aktywność na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia dodatkowych usług w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Umieszczenie pliku cookie umożliwia Google analizę korzystania z naszej strony internetowej. Po wejściu na jedną ze stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez nas i na której zintegrowano komponent Google Analytics, odpowiedni komponent Google Analytics automatycznie powoduje, że przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, wysyła dane do Google w celu analizy online.

Jak opisano powyżej, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, dokonując odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwiając się umieszczaniu plików cookie. Dokonanie takiego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej uniemożliwia również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już umieszczony przez Google Analytics można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się i zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, które są generowane przez Google Analytics, oraz przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ten dodatek do przeglądarki wykorzystuje JavaScript do informowania Google Analytics, że żadne dane i informacje dotyczące wizyt na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Google uznaje instalację dodatku do przeglądarki za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę znajdującą się pod jej kontrolą, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku do przeglądarki.

Dodatkowe informacje i obowiązująca polityka prywatności Google są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de oraz https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wyjaśniono bardziej szczegółowo pod tym linkiem: https://marketingplatform.google.com/intl/en_ALL/about/analytics/.

Ponadto korzystamy z Google Maps na naszej firmowej stronie internetowej. Google Maps jest również usługą Google Ireland Limited (’Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.

Korzystanie z Google Maps podlega specjalnym Warunkom użytkowania i transakcji, które można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/terms i https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps/.

Korzystamy z serwisu Youtube do osadzania filmów w naszej witrynie. Jest to usługa Youtube LLC, spółki zależnej Google Irland Limited.

Korzystanie z Youtube podlega specjalnym Warunkom użytkowania, które można znaleźć tutaj: https://www.youtube.com/t/terms.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes) i/lub ust. 1 lit. a) RODO.

Przetwarzane dane osobowe są wykorzystywane do analizy statystycznej oraz w celu obsługi, ochrony i optymalizacji strony internetowej oraz w celu zwiększenia atrakcyjności naszych artykułów i działań dla użytkownika (uzasadniony interes). Jakiekolwiek inne wykorzystanie danych osobowych użytkownika (np. wysyłanie newsletterów) odbywa się wyłącznie za jego zgodą.

O ile wyraźnie nie wskazano inaczej w momencie gromadzenia danych osobowych użytkownika (np. w oświadczeniu o wyrażeniu zgody), dane osobowe użytkownika zostaną usunięte (lub zanonimizowane), jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, i jeśli żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania (takie jak prawo podatkowe lub handlowe) nie wymagają od nas dalszego przechowywania danych.

Bez zgody użytkownika nie będziemy przekazywać jego danych osobowych zebranych w oparciu o korzystanie przez niego z witryny internetowej stronom trzecim, chyba że jest to wymagane do wykonywania naszych obowiązków lub wymagane przez prawo/władze.

Angażujemy podmioty przetwarzające (usługodawców) do przetwarzania danych osobowych (np. w ramach umowy o wsparcie IT). Podmioty te są zobowiązane umową do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Zasadniczo użytkownik ma prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, ma on prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z prywatnością danych i dochodzeniem praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt z organizacją ochrony danych voestalpine Signaling Poland sp. z o.o. pod adresem iod.sopot@voestalpine.com.

Niniejsza polityka ochrony danych będzie od czasu do czasu zmieniana.