REACH rendszer

  Mi a REACH?

  A “REACH”, “Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals”, a vegyi anyagok regisztrációjára, értékelésére és engedélyeztetésére irányuló új, európai rendelet.
  A vegyi anyagok engedélyezésére vonatkozó jelenlegi uniós előírások szabályozások (irányelvek) sokaságát tartalmazza. A jelenlegi rendszer különbséget tesz a “meglévő vegyi anyagok”, azaz a 1981 szeptemberében már forgalomban lévő vegyi anyagok, illetve az “új vegyi anyagok”, azaz a fenti időpontot követően forgalomba hozott vegyi anyagok között. Miközben az új anyagok piaci engedélyezését intenzív vizsgálatsorozatok előzik meg, a már meglévő vegyi anyagok mentesülnek ez alól. Az eltérő bánásmódok egységesítésére 2003 októberében az Európai Unió megalkotta új, a vegyi anyagok engedélyezését szabályozó rendelet-tervezetét, és így megszületett a REACH.

  A REACH célja:

  – Az emberi egészség és a környezet védelme
  – Az EU-ban működő vegyipar versenyképességének a fenntartása és javítása
  – A belső piac elaprózódásának a megelőzése
  – Az átláthatóság növelése
  – A nem állatokon végzett vizsgálatok ösztönzése
  – Az EU WTO keretében fennálló nemzetközi kötelezettségeinek való megfelelés

  Kit érint a REACH?

  A gyártó, az importőr és a kapcsolódó (későbbi) felhasználó feladata, hogy azonosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosításához szükséges megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket az önmagukban, készítményben vagy árucikkben előforduló anyagok gyártásából, forgalomba hozatalából és felhasználásából eredő kockázatok ellen.

  REACH bevezetésének ütemezése

  – 2007. június 1: a REACH hatályba lépett
  – 2008. június 1: a REACH (és az Ügynökség*) megkezdte működését
  – 2008. december 1-2009.június 1: az előregisztráció időszaka
  – 2010. június 1: a legnagyobb kockázatú anyagok regisztrációjának határideje, a forgalomba hozott veszélyes anyagok osztályba sorolásának bejelentése az Ügynökségnek
  – 2013. június 1. a közepes kockázatú anyagok regisztrációjának határideje
  – 2018. június 1: a legkisebb kockázatú anyagok regisztrációjának határideje

  *Európai Vegyi Anyag Ügynökség hatásköre, szerepe:

  Technikai, tudományos és igazgatási szempontból irányítja a REACH-rendszert, és gondoskodik a döntéshozatal közösségi szintű következetességéről.

  Az ügynökség:

  – Kezeli a regisztrálási folyamatot
  – Kulcsszerepet tölt be az értékelés következetességének a biztosításában
  – Kritériumokat határoz meg, amelyek irányítják az anyagok tagállamok általi kiválasztását az anyagértékeléshez
  – Az értékelés alatt álló anyagokra vonatkozóan további tájékoztatást előíró határozatokat hoz.
  – Véleményeket és ajánlásokat ad az engedélyezési és korlátozási eljárás keretében, a titoktartás tekintetében pedig kötelezettségekkel rendelkezik.

  Minden tagállamban rendelkezésre kell állniuk a rájuk bízott feladatok ellátásához szükséges hatáskörrel és erőforrásokkal rendelkező hatóságoknak!

  A voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. REACH menedzsere:

  Szalay Lívia
  Tel: 06 24 526 526
  Fax: 06 24 526 527
  Email: livia.szalay@voestalpine.com

  Bővebb információt az alábbi elérhetőségeken talál:
  Általános információ: http://reach.lap.hu/

  cancel
  megszünteti

  Saját fiók beállításai

  Kérem, legyen egy kis türelme. Kérését feldolgozzuk.