Adatvédelem

A voestalpine High Performance Metals Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 25. (a továbbiakban: „mi” vagy „minket”) tiszteletben tartja az Ön magánéletét. Személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordítunk magánéletének védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára.

Személyes adat

A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát. Mi csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy törvényi alapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához.

Cookie-k (sütik) használata

A sütik apró szöveges fájlok, amelyek online ajánlatunk meglátogatásakor a számítógépén kerülnek elmentésre. Amennyiben ön egy más alkalommal felkeresi online ajánlatunkat, az Ön böngészője a sütik tartalmát visszaküldi az adott ajánlattevőhöz, ezáltal lehetővé téve a végberendezés újbóli azonosítását. A sütik olvasása lehetővé teszi számunkra, hogy online ajánlatainkat optimálisan tervezzük meg az Ön számára, és Önnek is könnyebbé teszi azok használatát. Amikor meglátogatja internetes oldalainkat, a sütik szintjén előugró ablakban a weboldal megkérdezi Önt, hogy kívánja-e engedélyezni az oldalunkon beállított sütiket. , vagy a beállításokban deaktiválni kívánja őket. Amennyiben úgy dönt, hogy blokkolja a sütiket, a böngészőjében a kimaradást jelentő süti kerül beállításra. A deaktiváló sütik internetes oldalaink egyes funkcióit letiltják. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy műszaki okokból a kimaradást jelentő süti csak arra a böngészőre vonatkozóan állítható be, amelyet a beállításakor használtak. Amennyiben Ön kitörli a sütiket, vagy másik böngészőt vagy végberendezést használ, újra jeleznie kell, hogy nem engedélyezi a sütik használatát. A preferencia beállítás nem érvényes azokra a sütikre, amelyeket más szolgáltatók által nyújtott, harmadik fél internetes oldalakon tett látogatásai során helyeznek el. Böngészője lehetővé teszi, hogy bármikor az összes sütit törölje. Ehhez, kérjük, nézze meg a böngészője súgó funkcióit. Ez azonban oda vezethet, hogy egyes funkciók többé nem állnak majd rendelkezésre.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. Minden jog fenntartva.Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az voestalpine High Performance Metals Hungary Kft., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Felelősség

A weboldal tartalmát a voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig a voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat: az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt; a weboldal használatának lehetetlensége, a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.
Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat. A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).

Beküldött információ

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld a voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat a voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.

Adatvédelem, kapcsolatfelvétel:

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet a voestalpine High Performance Metals Hungary Kft.-vel:

e-mail cím: HPM-Hungary.Dataprotection@voestalpine.com, telefonszám: +36 24 526526

Egyéb rendelkezések

A voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

 

 

Impresszum

voestalpine High Performance Metals Hungary Kft.

A cég jelenlegi telephelyén
– 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 25. –
1999 augusztusa óta működik.

A magyarországi leányvállalat Felügyelő Bizottságának tagjai

Mr. Martin Fuhrmann
Ms. Denise Karner
Mr. Allan Valsky
Mr. Maximilian Bergmayr

voestalpine High Performance Metals GmbH
Tel.: +43 50304 100
Email: office.edelstahl@voestalpine.com
Web: https://www.voestalpine.com/highperformancemetals/de/

Tevékenységi kör

– hegesztőanyagok, forraszanyagok, segédanyagok eladása
– acélanyagok (szerszám –, gyors –, és egyéb acélok) acélszalagok eladása
– méretre vágott szerszámacélok megmunkálása
– szerszámacélok hőkezelése vákuumban nitrogén hűtéssel, illetve plazmanitridálás
– bevonatolás

A vállalat az alábbi divíziókra tagolódik

Hegesztéstechnika Divízió
Böhler Acél Divízió
Uddeholm Acél Divízió
Megmunkálás Divízió
Hőkezelés Divízió
Bevonatolás Divízió

Részvény

Név: VOESTALPINE AG.
ISIN: AT0000937503
Részvények darabszáma: 164.439.033
Tőzsde: Wiener Börse

A bécsi tőzsde honlapja (www.wienerborse.at)

voestalpine High Performance Metals Hungary Kft. felett a tulajdonosi jogokat a voestalpine AG gyakorolja.

Elérhetőségeink

Az alábbi elérhetőségek bármelyikén állunk rendelkezésére:

Cím:
voestalpine High Performance Metals Hungary Kft.
2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos út 25.
Telefon: 06 24 526 526
Fax: 06 24 526 527
Email: info.hpm-hungary@voestalpine.com

GPS koordináták:
É (N) 47.356102°
K (E) 19.121146°

Raktári árukiadás:
H – Cs: 8.00 – 15.00
P: 8.00 – 13.00

Ügyfélszolgálat nyitvatartás:
H – Cs: 8.00 – 16.30
P: 8.00 – 14.30

Kérem, ne használjon elavult böngészőt!

Ön elavult böngészőt használ!

A honlap használata közben felléphetnek hibák!