Skip to main content

Wat is CO2?

We hebben het de hele tijd over CO2, maar wat houdt dat eigenlijk precies in? CO2 is een broeikasgas dat zorgt voor de opwarming van de aarde, ook wel broeikaseffect genoemd. Tsja, dat zou je niet zeggen met afgelopen winters van minimaal -23C0. Naast CO2 zijn er nog veel meer gassen verantwoordelijk voor het broeikaseffect. Alleen alle andere gassen worden in de berekeningen vertaald naar CO2, dat als broeikasgas in onze atmosfeer het meest voorkomt.

CO2 ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, hout en oliën.

De meest voorkomende daarvan is de brandstof die nodig is voor mobiliteit. Deze zorgt ook bij voestalpine Track Solutions Netherlands B.V. voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot. Om je iets meer achtergrond te geven werken we het voorbeeld van autogebruik in dit artikel verder uit. Wellicht enige tijd geleden, maar een klein beetje scheikunde dus. In dit voorbeeld gaat het over de brandstof diesel.

Diesel bestaat uit koolstofatomen met zijdelings verbonden waterstofatomen. Ruwweg zijn het tweemaal zoveel waterstofatomen. Deze ketens zijn het kenmerk van organische brandstoffen. Als de ketens lang zijn wordt het een vaste stof zoals paraffine en teer. Diesel en benzine zitten hier tussen in en zijn vloeibaar. Als diesel in de auto verbrandt, zet deze de auto in beweging, waarbij de ketens verbroken worden. Ieder koolstofatoom wordt dan verbonden met 2 zuurstofatomen.

Een zuurstofatoom (O) is ongeveer anderhalve keer zwaarder dan een koolstofatoom (C). Als een koolstof er bij verbranding 2 zuurstofatomen bij krijgt, wordt dat koolstofatoom in eens vier keer zo zwaar. Een liter diesel weegt ongeveer 850gr, dus een veertig liter weegt dan 34 kg. Als we nu voor het gemak aannemen dat die diesel alleen uit koolstof bestaat, halen we uit 34 kg diesel dus zomaar 136 kg CO2.

Eigenlijk wel schrikken dat we zoveel CO2 creëren uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Bij auto’s zien we daarom de milieubelasting omgerekend naar bijvoorbeeld 136 gr CO2/km. Geen paniek, gelukkig hebben we de planten en bomen die grote hoeveelheden CO2 omzetten in zuurstof en de koolstof opslaan door de groei. Echter de laatste honderd jaar is de balans niet meer in evenwicht. Werk aan de winkel dus!