Skip to main content

CO2-prestatieladder

Sinds de invoering van de CO2-prestatieladder door ProRail is het bewustzijn van de CO2-footprint niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering van de railinframarktpartijen.

Door het betreden van de ladder krijgen organisaties meer inzicht in de processen waarbij CO2 vrijkomt en dit inzicht alleen al, leidt vaak tot besparingen. De analyse van bedrijfsprocessen maakt het mogelijk een concreet steentje bij te dragen aan een schoner en duurzaam leefmilieu.