Skip to main content

Railstock

Bij het instandhoudingproces en het opheffen van storingen, van de railinfra in Nederland, speelt het beschikbaar zijn van de juiste componenten een doorslaggevende rol. Wanneer bepaalde componenten niet of nauwelijks (meer) worden gebruikt voor nieuwbouw- en vernieuwingsprojecten, is de directe beschikbaarheid hiervan vaak een knelpunt. Het bepalen van de juiste voorraad voor storingsopheffing en calamiteiten vergt gedegen inzicht in de bestaande infrastructuur, ervaring met storingsgedrag en kennis van de logistiek van reservedelen.

Vanaf 2 januari 2018 houden wij uit naam van ProRail de Railstockmaterialen op voorraad en leveren deze uit naam van ProRail en op uw verzoek aan u uit. Om zichtbaar te maken dat deze dienstverlening uit naam van ProRail gebeurt, staat op alle orderbevestigingen, pakbonnen en eventuele retourorders linksboven het logo van ProRail afgedrukt. Tevens vermelden wij op onze orderbevestigingen dat wij namens ProRail uw opdracht voor levering van Railstockmaterialen uitleveren. Op Railstockleveringen zijn de verkoopvoorwaarden van ProRail van toepassing. ProRail heeft deze leveringsvoorwaarden beschreven in 'Leveringsvoorwaarden bij Afroepovereenkomst Railstock TN116268'.

Om de Leveringsvoorwaarden te bekijken, heb je Adobe Reader nodig. Heb je deze nog niet, klik dan op de link om Adobe Reader kosteloos te downloaden.

Om duidelijk onderscheid te maken met het eigen assortiment van voestalpine Track Solutions Netherlands krijgen alle Railstockmaterialen de prefix 'Z6' voor de eigen productcode van voestalpine Track Solutions Netherlands. De voorraden van Railstock- en ProRailstockmaterialen zijn nu samengevoegd onder de naam Railstock. ProRail verzorgt de facturatie van geleverde Railstockmaterialen zelf en factureer je rechtstreeks d.m.v. een maandelijkse verzamelfactuur met alle geleverde Railstockmaterialen van de afgelopen maand. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Railstockmaterialen die wij namens ProRail leveren, zijn altijd op basis van levering EXW Hilversum. Eventuele transportdiensten kunnen door ons worden verzorgd uit eigen naam. Deze worden separaat door ons bevestigd en gefactureerd.

Door deze wijzigingen in de dienstverlening moeten alle inkoopopdrachten voor Railstockmaterialen op naam van ProRail (als leverancier) opgesteld worden. Als je de Railstockmaterialen door ons bezorgd wilt hebben, kunje hiervoor een separate inkoopopdracht op naam van onze organisatie sturen. Deze inkoopopdracht(en) kun je naar het e-mailadres van de BU Availability sturen.

De meest recente Railstocklijst met de nieuwe productcodes vind je hier: Railstocklijst op railpro.online