Skip to main content

Railstock

Bij het instandhoudingsproces en het opheffen van storingen van de railinfra in Nederland, speelt het beschikbaar zijn van de juiste componenten een doorslaggevende rol. Wanneer bepaalde componenten niet of nauwelijks (meer) worden gebruikt voor nieuwbouw- en vernieuwingsprojecten, is de directe beschikbaarheid vaak een knelpunt. Het bepalen van de juiste voorraad voor storingsopheffing en calamiteiten vergt gedegen inzicht in de bestaande infrastructuur, ervaring met storingsgedrag en kennis van de logistiek van reservedelen. 

Vanaf 2 januari 2018 houden wij uit naam van ProRail de Railstockmaterialen op voorraad en leveren deze uit naam van ProRail en op jouw verzoek aan je uit, bij overhandiging van een RVO-nummer. Om zichtbaar te maken dat deze dienstverlening uit naam van ProRail gebeurt, staat op alle orderbevestigingen, pakbonnen en eventuele retourorders linksboven het logo van ProRail afgedrukt. Tevens vermelden wij op onze orderbevestigingen dat wij namens ProRail jouw opdracht voor levering van Railstockmaterialen uitleveren. Op Railstockleveringen zijn de verkoopvoorwaarden van ProRail van toepassing. ProRail heeft deze leveringsvoorwaarden beschreven in 'Leveringsvoorwaarden bij Afroepovereenkomst Railstock TN 345412'.

Om de Leveringsvoorwaarden te bekijken, heb je Adobe Reader nodig. Heb je deze nog niet, klik dan op de link om Adobe Reader kosteloos te downloaden.

Om duidelijk onderscheid te maken met het eigen assortiment van voestalpine Track Solutions Netherlands B.V. krijgen alle Railstockmaterialen de prefix ā€œZ6ā€ voor de eigen productcode van voestalpine Track Solutions Netherlands B.V.. De voorraden van Railstock- en ProRailstockmaterialen zijn nu samengevoegd onder de naam Railstock. 

Railstockvoorraad

ProRail verzorgt de facturatie van geleverde Railstockmaterialen zelf en factureert je rechtstreeks, door middel van een maandelijkse verzamelfactuur met alle geleverde Railstockmaterialen van de afgelopen maand. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Railstockmaterialen die wij namens ProRail leveren zijn altijd op basis van levering EXW Hilversum. Eventuele transportdiensten kunnen door ons worden verzorgd uit eigen naam. Deze worden separaat door ons bevestigd en gefactureerd.

Door deze wijzigingen in de dienstverlening, moeten alle inkoopopdrachten voor Railstockmaterialen op naam van ProRail (als leverancier) opgesteld worden. Als je de Railstockmaterialen door ons bezorgd wilt hebben, kun je hiervoor een separate inkoopopdracht op naam van voestalpine Track Solutions Netherlands B.V. sturen. Deze inkoopopdracht(en) kun je sturen naar ons e-mailadres van de BU Availability via availability-tsnl@voestalpine.com 

De meest recente Railstocklijst met de nieuwe productcodes vind je hier: Railstocklijst op railpro.online.