Skip to main content

Beleid

Ons beleid is gericht op:

  • het continu ontwikkelen en verbeteren von onze dienstverlening naar onze klanten, partners en stakeholders;
  • het voorkomen van persoonlijk letsel en het creëren en continu verbeteren van een goede en veilige werkomgeving, waardoor schade aan de gezondheid van alle medewerkers wordt voorkomen. Waar het welzijn van alle medewerkers wordt bevorderd. Bij de uitvoering hiervan volgen we de arbeidshygiënische strategie en voldoen we aan de geldende wet- en regelgeving;
  • medewerkers en andere betrokkenen moeten optimaal kunnen functioneren, zonder daarbij onaanvaardbare risico's te lopen;
  • het voorkomen von materiële- en milieuschade en het steeds verder beperken van de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving. Dit kan alleen worden bereikt door verstandig om te gaan met de beschikbare middelen, materialen en energiebronnen. Ook ondersteunen we onze klanten bij de ontwikkeling van milieuvriendelijke oplossingen.

Doelstellingen

Voor deze beleidspunten bepalen we meetbare doelstellingen en evalueren we de bereikte resultaten. Waar nodig sturen we die bij, zodat de risico's op de best mogelijke wijze worden afgedekt. Om onze doelstellingen te kunnen bepalen:

  • Luisteren we naar onze klanten;
  • Werken we samen met klanten, medewerkers, leveranciers, brancheorganisaties, overheden, arbodiensten en andere belanghebbenden. Analyseren en evalueren we de gesignaleerde risico's in relatie tot klanttevredenheid, gezondheid en veilig werken en het milieu;
  • Beoordelen we de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving en leven deze zo goed mogelijk na;
  • Beoordelen we de nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in de branche en onderzoeken binnen de organisatie de toepasbaarheid van nieuwe methoden en technieken.