Skip to main content

Quality, Health, Safety & Environment (QHSE)

Hoogste kwaliteit

Wij vinden de kwaliteit van onze producten en diensten erg belangrijk, omdat we weten dat we daarmee bijdragen aan een veilig en betrouwbaar spoorwegnet. Door de inzet van onze productkeurders, verzekeren we ons van de levering van foutloze producten die op het juiste tijdstip aan jou worden geleverd. We zitten dicht op het productieproces, waardoor we zicht hebben op de productkwaliteit, maar ook op de productbeschikbaarheid. Onze projectmedewerkers werken met je mee op jouw bouwlocatie om logistieke stromen zo efficiĆ«nt mogelijk in te richten en sturen. Hiermee reduceren we faalkosten en garanderen we dat jouw spoorwerk zo snel en goed mogelijk verloopt. 

Al onze producten en diensten voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Voor leveringen die worden verwerkt in de ProRail-infrastructuur gelden de specificaties en regels die door ProRail worden gesteld.

Wij beschikken over de juiste kwalificaties en certificaten, hierdoor ben je verzekerd van een goede samenwerking met een partij die aan alle gestelde eisen voldoet.

Milieu

Sinds de invoering van de CO2-prestatieladder door ProRail is het bewustzijn van de CO2-footprint niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering van de railinframarktpartijen.

Door het betreden van de ladder krijgen organisaties meer inzicht in de processen waarbij CO2 vrijkomt en dit inzicht alleen al, leidt vaak tot besparingen. De analyse van bedrijfsprocessen maakt het mogelijk een concreet steentje bij te dragen aan een schoner en duurzaam leefmilieu.

De CO2-doelstellingen en -reductiemaatregelen van de afgelopen jaren hadden grotendeels te maken met het verminderen van ons elektriciteitsverbruik (scope 2) en minder met het verbruik van de fossiele brandstoffen (scope 1) zoals aardgas, benzine en diesel.

De komende jaren richten we ons meer op de laatste categorie, namelijk het verminderen van het gas- en brandstofverbruik en de hiermee gepaarde CO2-uitstoot.

In 2024 wil voestalpine Track Solutions Netherlands B.V. 29,6% minder CO uitstoten ten opzichte van 2017, gerelateerd aan de omzet.

  • Scope 1: 28,8% CO reductie
  • Scope 2: geen reductie mogelijk
  • Business travel: 0,8% CO reductie
  • Scope 3: 150% groei in hergebruik van dwarsliggers in 2022 t.o.v. 2019

Gezond en Veilig Werken

We zetten ons in voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Ons beleid is er dan ook op gericht om deze zaken voor onze medewerkers, contractors en bezoekers te waarborgen. Wij zijn ervan overtuigd dat het voortdurend verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsniveau mede bepalend is voor het succes van de organisatie! We streven ernaar dat alle mensen weer net zo gezond naar huis gaan, als dat ze zijn gekomen.