Skip to main content

CO2-reductiemaatregelen productie ES-lassen

In 2015 hebben we een project met ProRail gewonnen voor het produceren en leveren van ES-lassen (elektrische scheidingslas) voor de komende 7 jaar. Aangezien we met de CO2-prestatieladder fictieve korting hebben gekregen, dienen we binnen dit project CO2 reductie te realiseren. Om dit te kunnen realiseren hebben we doelstellingen en maatregelen opgesteld. Zie hieronder de doelstellingen voor 2022:

Om ons uitgangspunt te bepalen hebben we bekeken wat de CO2-footprint van het project is. Vanaf augustus 2016 zijn we met de productie voor dit project begonnen in Engeland. Om deze reden hebben we voor ons eigen bedrijf geen CO2-uitstoot gehad. Zie hieronder de totale uitstoot van het project in 2016.

In april 2017 hebben we een training gevolgd bij HIRD Group in Doncaster over het productieproces. Hierdoor kunnen we nu intern onze eigen medewerkers gaan opleiden tot productie van de ES-las. Begin juni stuurt HIRD nog 2 medewerkers om te toetsen hoe het gaat met de productie en voor een stukje ‘training on the job’. Naar verwachting beginnen we eind juni of begin juli met de productie in Nederland.