Skip to main content

CO2-reductiedoelstelling

De CO2-doelstellingen en -reductiemaatregelen van de afgelopen jaren hadden grotendeels te maken met het verminderen van ons elektriciteitsverbruik (scope 2) en minder met het verbruik van de fossiele brandstoffen (scope 1) zoals aardgas, benzine en diesel.

De komende jaren richten we ons meer op de laatste categorie, namelijk het verminderen van het gas- en brandstofverbruik en de hiermee gepaarde CO2-uitstoot. We hebben ons als doel gesteld om in 2021 ten opzichte van het referentiejaar 2017 27,1% CO2-reductie op het gas- en brandstofverbruik te realiseren (scope 1) en 50% op ons elektraverbruik.

Hiervoor stellen we doeltreffende maatregelen op die we in 2021 gerealiseerd willen zien.