Skip to main content
Terug naar het overzicht

Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van toepassing

2019-07-26 | 

Op 8 juli jongstleden heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van toepassing verklaard. Dit handelingskader en de directe ingangstermijn hiervan is niet voorzien en heeft gevolgen voor de acceptatie van grond en oude ballast.

Onderzoeksplicht voor stoffen PFOS, PFOA en GenX

Voor toepassing van het nieuwe toetsingskader geldt in het algemeen een onderzoeksplicht voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX. Alvorens onze verwerkers tot acceptatie van grond en oude ballast over kunnen gaan, moet er inzicht gegeven worden in de eventuele aanwezige concentraties van deze stoffen.

Wij begrijpen dat deze stoffen in de momenteel voorhanden zijnde bodemonderzoeken niet beschikbaar zijn. Dit houdt in dat aanvullend veldwerk en rapportage noodzakelijk is, welke aangeleverd zullen moeten worden door opdrachtgever. Wanneer deze rapportage niet of onvoldoende aanwezig is kan geen acceptatie plaats vinden.

Meer informatie

Voor meer details verwijzen wij u naar de bijgesloten brieven van onze verwerkers. Voor nadere info staan wij u graag te woord. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon.