Skip to main content
Terug naar het overzicht

Aan- en afvoer via spoor? Dit gaat je helpen dit goed in te richten voor jouw organisatie

2019-03-14 | 

Denk je er ook aan om treinvervoer in te zetten voor de logistieke stromen binnen jouw bedrijf? Het CBS publiceerde haar onderzoeksresultaten met betrekking tot internationaal goederenvervoer per spoor. Dit blijkt de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen. Maak jij ook deze overweging en is het er nog niet van gekomen? 

Vervoer per spoor - van idee naar werkelijkheid

Vinden er bij jullie veel transporten plaats voor de aan- en afvoer van goederen? Heeft jouw bedrijfslocatie een aansluiting met het spoor of ligt het spoor nabij? Dan is het vast al vaker in je opgekomen. “Wat als we goederen gaan vervoeren per spoor? Daar moeten we eens induiken”. Je noteert de (zoveelste) actie op je to do-list. Staat deze actie daar nu nog steeds? Of heb je voorzichtig de eerste informatie ingewonnen en weet je simpelweg niet waar te beginnen? Als je voor het eerst kennismaakt met de wereld van railtransport dan is de kans groot dat het je vrij snel begint te duizelen. Regelgeving en spoorse termen vliegen je om de oren.   Door deze complexiteit kost het inregelen van railtransport meer tijd en energie dan in eerste instantie verwacht. Maar treinvervoer biedt wel kansen! Om je logistiek efficiënt en duurzaam in te richten. Of om in te spelen op de groei van je bedrijf. We helpen je graag om de stap naar het spoor te verkleinen.

Beoordelen of Railtransport rendabel is

Iedereen die iets te transporteren heeft, kan de keuze maken om over het spoor te gaan. Of het rendabel is om goederenvervoer per spoor te laten plaatsvinden, hangt af van de transportbewegingen. En dan niet zozeer de hoeveelheden die je transporteert. De frequentie van de transporten is veel belangrijker. 

Vinden er transporten op wekelijkse of maandelijkse basis plaats, dan kan vervoer per spoor interessant zijn. Deze vaste frequentie maakt het namelijk mogelijk structureel railtransport in te plannen. De overstap van wegtransport naar railtransport wordt op die manier aantrekkelijk.Voor de aan- en afvoer van de goederen heb je een aansluiting op het spoor nodig. Deze hoef je niet per se zelf te hebben. Je kunt ook gebruik maken van de spooraansluiting van een op- of overslagbedrijf in je omgeving. Is er wel een spooraansluiting aanwezig op jullie bedrijventerrein dan is transport tot aan de voordeur mogelijk. 

Welk railmaterieel kies je

De keuze van je wagons stem je af op de te vervoeren goederen. De verschillende typen wagons hebben hun eigen specifieke eigenschappen. Dat maakt een wagon wel of niet interessant om jouw producten van A naar B te brengen. Wagons kun je zelf aanschaffen, je gaat voor een leaseconstructie of je huurt de dienst volledig in. De mogelijkheden zijn legio en precies zo in te vullen dat het past bij de transportbewegingen - frequentie, hoeveelheden en afstanden. 

Spoedcursus regelgeving

Je kunt de afweging maken om zelf spoorvoertuigen aan te schaffen. Locomotieven en goederenwagons moeten voldoen aan de meest recente regelgeving om te worden toegelaten in de spoorbaan. Hiervoor zijn door de jaren heen verschillende technische specificaties geschreven door ERA (spoorwegbureau van de Europese Unie). Bij toelating wordt het railmaterieel hier op getoetst. Elke wagon maar ook locomotief heeft een houder die wettelijk aansprakelijk is voor het railmaterieel. Deze houder wijst vervolgens een Entity in Charge of Maintenance aan (ECM) die de juiste instandhouding van het railmaterieel waarborgt. Dit betekent; op basis van het gebruik en belasting de juiste en tijdige onderhoudsbeurten uitvoeren. Je kunt je hiervoor certificeren of een gespecialiseerde onderneming inhuren. In deze Verordening (EU) Nr. 445/2011 kun je het allemaal nalezen.

Maak kennis met de juiste instanties

Voorheen was het zo dat met ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport) afspraken werden gemaakt over de toelating en procedures aangaande het materieel. Maar ook over de vervoerslicentie en ECM certificering. Vanaf juli 2019 verandert dit proces. Binnen Europa wordt ERA in Brussel hier verantwoordelijk voor. Via de ERA is het nog steeds mogelijk om procedures met behulp van bijvoorbeeld ILenT te doorlopen. Om na beoordeling een Europese toelating te krijgen.
Vanaf juli 2019 zal de ERA nog niet volledig opgelijnd zijn om alle aanvragen uit Europa te kunnen afhandelen en is de kennis van de verschillende lidstaten binnen de ERA nog niet geborgd. Om deze reden maakt de ERA nog steeds gebruik van experts uit de verschillende lidstaten om de aanvraag tot toelatingen te beoordelen. Met het door de ERA afgegeven inzetcertificaat kan vervolgens het railmaterieel ingeschreven worden in het voertuigregister in verschillende landen waarmee de ILenT weer in beeld komt. Uiteraard blijft de ILenT naast deze ondersteunende taken in Europa voor de ERA ook verantwoordelijk voor de implementatie en handhaving van nationale zaken. 

En nu doorpakken

Wil je vervoer per spoor graag integreren in jouw organisatie maar dit liever samen met een partner doen? Zijn er plannen om wagons aan te schaffen echter heb je geen kaas gegeten van instandhouding en onderhoud en wil je sparren met een ervaren ECM? Onze deskundigen op het gebied van Railtransport en -materieel nemen graag met je door hoe je de eerste stappen kunt gaan zetten. 

 

Fotografie: Flickr/Treinpictures