Skip to main content
Terug naar het overzicht

De ‘mazen’ van de kwaliteitsketen dichten; ben jij erbij op 18 juni?

2019-05-02 | 

Kwaliteitsborging van spoorproducten en dat door de gehele spoorketen heen. Een onderwerp dat haar aandacht verdient en dat geven we het. En wel op 18 juni 2019 tijdens het ontbijtseminar. Haak jij aan om hier je bijdrage aan te leveren? Zodat dit onderwerp leeft en we het tot een hoger niveau kunnen brengen!

De juiste producten in de spoorbaan; dat is niet een zorg van de spooraannemer alleen. Voordat een product wordt ingebouwd, heeft het vaak al een lange weg afgelegd. Een onopgemerkte fout aan het begin, resulteert in grote herstelkosten aan het eind. Hoe richten we onze processen in dat fouten direct worden gesignaleerd en dus worden voorkomen? Namelijk - belandt een ‘verkeerd’ product in het spoor dan levert dit de gehele keten kopzorgen.

Hoe voorkomen we dat een fout zich een weg door de (mazen van de) keten weet te banen? Wat is de rol van de verschillende ketenspelers hierin? Wat kunnen we leren van andere branches?

Meld je aan voor het seminar op dinsdag 18 juni 2019 om hier over mee te discussiëren. We belichten een andere markt. Hoe tackelen zij deze materie? ProRail in haar beheerders- en regelgeversrol neemt het woord. Hoe kan zij bijdragen aan transparantie in de keten. En welke ervaring heb jij en wat kun je inbrengen om tot nieuwe inzichten met elkaar te komen deze ochtend.

In plaats van de beren op de weg zien, benaderen we het graag vanuit het oogpunt wat wél kan. Om daar als branche ons voordeel mee te doen. Hopelijk tot dan!