Skip to main content
Terug naar het overzicht

Ons Logistiek Service Centrum verduurzaamt de verpakkingsmaterialen

2020-12-10 | 

Nu we onze CO2 reductiedoelstelling voor 2021 al hebben behaald en zelfs overtroffen - van 25% naar 27,1% ten opzichte van 2017 -  smaakt dat naar meer. Dat er meer mogelijk is en genoeg ideeën zijn, blijkt wel uit de initiatieven die overal binnen onze organisatie lopen. We delen graag onze vorderingen, want ons idee is: “door te inspireren komen we met elkaar verder.” 

Onze grootste energievragers tackelen

Op dit moment brengen wij ons stroomverbruik in kaart om te doorgronden waar onze grootste energievragers zitten. Het verbruik van het aantal kilowatturen stroom is indirecte uitstoot van CO2 – we gebruiken de energie intern, maar wekken deze extern op. Om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, hebben wij ons als doel gesteld ons elektraverbruik met 50% terug te dringen ten opzichte van 2017. Het onderzoek dat we in februari 2021 afronden, geeft ons inzicht en maakt het makkelijker conclusies te trekken en concrete stappen te zetten om ons doel te behalen.

Plastic eruit, papier erin

Een ander project loopt momenteel in ons Logistiek Service Centrum. Als Teamleider logistieke distributie heeft Frans van de Merwe inmiddels al verschillende stappen gezet als het gaat om het verpakken van onze producten. Waar voorheen onze dozen met plastic tape werden dichtgeplakt, werken we nu met tape van papier. Ook de bubbeltjesfolie om dozen mee op te vullen, is tot een minimum beperkt. Daar gebruiken we nu zoveel mogelijk papier voor. Denkend aan al die bomen die voor dat papier gekapt moeten worden, rijst de vraag: “Is dat wel winst dat we hier boeken?” Gelukkig heeft Frans daar een geruststellend antwoord op.

Het papier dat we inkopen is van de gerecyclede soort. Naast dat we zoveel mogelijk overstappen op duurzaam verpakkingsmateriaal, bieden we onze klanten de dienst aan hun afval voor ze in te nemen. Samen met ons eigen afval, dat we sowieso goed scheiden, zorgen we voor een goede verwerking. Al ons papier en karton persen we op ons eigen terrein samen tot balen om dan aan te leveren aan onze partner Suez. Bij hen is de opbrengst in goede handen, want daar wordt het versnipperd en weer tot papier omgetoverd.

De eerstvolgende verbetering voor 2021 ligt ook al op de planken. Onze dozen met producten staan vaak buiten in weer en wind. Met wikkelfolie wordt ervoor gezorgd dat de inhoud beschermd is. Deze wikkelfolie die nu van plastic is, wordt zodra we door de voorraad heen zijn, vervangen door een biofolie. Deze folie is afbreekbaar en kan zo in de GFT-bak.

Samen optrekken

Wil je sparren over het (samen) verduurzamen van producten, processen of een geheel nieuwe aanpak uitproberen? Stel je vraag of draag je idee aan bij je contactpersoon binnen onze organisatie. We zijn allemaal gericht op verduurzamen. Of zoek contact met Ronald Weijerman of Frans van de Merwe.