Skip to main content
Return to overview

Ons Logistiek Service Centrum verduurzaamt de verpakkingsmaterialen

10 December 2020 | 

Nu we onze CO2 reductiedoelstelling voor 2021 al hebben behaald en zelfs overtroffen - van 25% naar 27,1% ten opzichte van 2017 -  smaakt dat naar meer. Dat er meer mogelijk is en genoeg ideeën zijn, blijkt wel uit de initiatieven die overal binnen onze organisatie lopen. We delen graag onze vorderingen, want ons idee is: “door te inspireren komen we met elkaar verder.”