Skip to main content
Terug naar het overzicht

Een duurzamer spoor met MKI als nuttig instrument

2018-04-25 | 

Gisterochtend hadden we weer een ontbijtseminar, dit keer met het thema ‘Duurzaam spoor met MKI – hoe gaat dat in zijn werk?’ Bij duurzaamheid gaat het er om dat het voortbestaan van onze toekomstige generaties niet in gevaar wordt gebracht door acties van nu. Door middel van de Milieu Kosten Indicator (hierna: MKI) kunnen alle milieu effecten efficiënt uitgedrukt worden in één eenheid. Bepaalde duurzame projecten kunnen vervolgens aan een MKI-waarde gekoppeld worden. De MKI-waarde geeft aan hoe duurzaam het project daadwerkelijk is. Hoe lager de MKI-waarde hoe duurzamer het project. 

Het ontbijtseminar

De eerste presentatie tijdens het ontbijtseminar was van ProRail en ging over MKI en zijn toepassingen. ProRail hanteert voor verschillende BBV projecten MKI als gunningscriteria. Aannemers kunnen een fictieve korting op hun aanbesteding verkrijgen als ze slim om weten te gaan met duurzame producten, transport en/of handeling. Deze fictieve korting kan er net voor zorgen dat een aannemer wél of niet de aanbesteding gegund wordt. Ondanks dat de korting fictief is, wordt de aannemer wel contractueel verantwoordelijk gehouden voor het behalen van deze waarde, en er zullen zelfs sancties volgen wanneer deze waarde bij de realisatie van het project overschreden wordt. 

ProRail geeft aan door te willen gaan met het stimuleren van duurzaam materiaal gebruik in projecten. Ze wil bijvoorbeeld de drempel voor het opstellen van LCA’s (levenscyclus analyses) en het gebruik van DuboCalc (Duurzaam bouwen Calcultor) verlagen. Ketensamenwerking en de toepassing van DuboCalc in aanbestedingen versterkt elkaar en zijn een stimulans voor het opstellen van nieuwe LCA’s. Op die manier kan de spoorsector op weg naar grootschalig duurzaam materiaal gebruik.

Duurzame kunststof dwarsliggers van Lankhorst Mouldings

Vervolgens heeft Lankhorst Mouldings een interessante presentatie gegeven over een duurzame toepassing in het spoor, namelijk de kunststof dwarsligger die zij produceren. Speciaal voor het ontbijtseminar werden er dan ook vijf prachtige kunststof dwarsliggers meegenomen om deze te kunnen demonstreren aan geïnteresseerden. De presentatie ging met name over circulaire economie en kunststoffen in het spoor. De conclusie: afval moet je niet als een probleem zien, maar als een potentiële grondstof!

Tot slot was Suez samen met ‘De verantwoorde toekomst’ aan het woord over de stortstroom van bakeliet. Zij zijn een mooi voorbeeld van samenwerking in de keten. Bakeliet werd vroeger vooral gebruikt voor de ouderwetse (of vintage) draaitelefoon en de elektrameters die je in meterkasten vindt. Bakeliet werd voorheen als een pure afvalstof beschouwd, maar inmiddels zijn er innovatieve oplossingen voor gevonden en is het een grondstof geworden voor circulaire producten. Nu worden er bijvoorbeeld duurzame kabelgoten van gemaakt. Ook spoorwegovergangen kunnen van bakeliet gemaakt worden. Tevens zamelen ze bakeliet in van oude NS treinen en kunnen ze deze ook weer verwerken tot kabelgoten. Suez geeft met een mooie afsluiter aan dat ze de grondstoffenrevolutie willen versnellen en schaarse grondstoffen willen beschermen.

Samenwerking om duurzaamheid na te streven

Al met al was het een mooi en interessant ontbijtseminar. Het was stimulerend om te zien dat verschillende organisaties dezelfde doelstellingen nastreven en dat duurzaamheid bij iedereen hoog op de prioriteitenlijst staat. MKI doet nu nog dienst als een nuttig instrument om duurzaamheid te bereiken. De ultieme doelstelling is natuurlijk wel dat duurzaamheid in de toekomst gemeenschappelijk gedachtegoed wordt en dat een financiële prikkel, zoals de gunningscriteria, niet meer nodig is.