Skip to main content
Terug naar het overzicht

Primeur: Gefreesde 49E1 spoorstaven voor Lightrail!

2019-02-26 | 

Sinds februari (2019) is onze stationaire freesmachine uitgebreid met een nieuw freeswiel. Hierdoor kunnen we nu ook 49E1 spoorstaafprofiel symmetrisch frezen. Met deze uitbreiding kunnen nu ook lightrailbeheerders profiteren van preventief gefreesde spoorstaven. 

Kortere buitendienststelling voor lightrail

In het hoofd spoornetwerk – de zogenaamde heavyrail - is het inbouwen van symmetrisch gefreesde spoorstaven al enige tijd verplicht.  De toepassing van preventief gefreesde spoorstaven levert een aanzienlijke tijdsbesparing én kwaliteitsverbetering op. Met de aanpassing aan onze freesinstallatie kan nu ook de lightrailmarkt profiteren van deze voordelen.

Preventief frezen; sneller, beter en makkelijker

Tijdens het frezen wordt  de ontkoolde oppervlaktelaag onder geconditioneerde omstandigheden in één procesgang symmetrisch verwijderd. Het gaat hier om minimaal 0,7 mm. Voorheen werd dit na inbouw in de baan gedaan. Door dit voor inbouw te realiseren wordt de buitendienststellingstijd verkort. Daarnaast blijkt in de praktijk dat één of twee cyclische slijpbeurten in de baan worden uitgespaard. 

Het is belangrijk om vóór ingebruikname van het spoor de ontkoolde bovenlaag van de spoorstaaf te verwijderen, om schade in een vroeg stadium te voorkomen. Dit geeft de spoorstaaf een langere levensduur.

De spoorstaven worden in onze freesfabriek symmetrisch gefreesd. Hiermee wordt voorkomen dat een spoorstaaf een enkele rijkant krijgt. De rij- of verwerkingsrichting van de spoorstaaf is hierdoor niet meer van belang. Een groot gebruiksgemak voor de spoorbouwer.

Preventief frezen heeft tot slot nóg een groot voordeel. Tijdens het freesproces wordt er geen warmte ingebracht in de kop van de spoorstaaf. Hierdoor wordt het risico op  blauwkleuring en materiaalharding  uitgesloten. 

Op de criteria oppervlakteruwheid, langsprofiel en dwarsprofiel volgens de SPC00011-1 voldoen we ruimschoots aan de gestelde eisen die genoemd worden in het Voorschrift slijpen infra Lightrail Doc. 20160520_MSO_voorschrift-slijpen (2)

-

Ben je ook geïnteresseerd in gefreesde spoorstaven met langere levensduur voor lightrailtrajecten? Neem contact op met Jur Koetze op jur.koetze@railpro.nl.

Meer technische informatie vind je in de productflyer Frezen.