Najlepsze właściwości cięcia laserowego. Najwęższe tolerancje. Doskonałe przetwarzanie.

 

Gatunki z serii alform laser to stal walcowana na gorąco termomechanicznie lub normalizacyjnie o doskonałych właściwościach formowania na zimno, przystosowana szczególnie dobrze do cięcia laserowego. Zapewniamy minimalne granice plastyczności od 180 do 420 MPa.

Seria alform laser charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Niezwykle jednorodna powierzchnia i właściwości wewnętrzne osiągnięte dzięki wysokiemu stopniowi czystości w odniesieniu do wtrąceń niemetalicznych.
 • Minimalne wewnętrzne naprężenia arkusza, aby uniknąć odkształcenia podczas cięcia.

 • Zoptymalizowane cięcie laserowe pod względem prędkości i gatunku stali dzięki ograniczonej zawartości fosforu i siarki oraz maksymalnej zawartości krzemu 0,03%.

 • Zawężone tolerancje płaskości dla wysokiej jakości cięcia.

 • Zoptymalizowana jakość powierzchni uzyskana dzięki cienkiej, jednolitej warstwie zgorzeliny powstałej w wyniku walcowania termomechanicznego lub normalizowanego.

Użycie stali alform® sprawdza się w zastosowaniach, w których wymagane są niezwykle precyzyjne cięcia, krawędzie cięte bez zadziorów i części wolne od zniekształceń.

Zalety serii alform laser

alform-plus-vorteil

Najlepsze przystosowanie do cięcia laserowego

 • Specjalne, dodatkowe kontrole powierzchni, tolerancji wymiarowych i płaskości.
 • Najwyższe prędkości cięcia przy optymalnym kształcie krawędzi dzięki zoptymalizowanemu składowi chemicznemu.

 • Wysoki stopień czystości pod względem wtrąceń niemetalicznych (skutkujący pionowymi krawędziami cięcia bez ukosowania).

 • Jednorodna, jednolita warstwa zgorzeliny zapewniająca bezproblemową pracę urządzeń do cięcia laserowego, jak również płytkich koparek linowych zgarniających.

 • Zoptymalizowane warunki produkcji od walcowni gorącej i linii cięcia na długość, po linie prostujące i urządzenia do cięcia mechanicznego (gwarantowane odchylenia płaskości ≤ 3 mm na długości 1 m).

 • Zawężone tolerancje (50% normy EN 10051, tabele 3 i 4).

alform-plus-vorteil

Doskonałe właściwości spawania

 • Duży zakres parametrów spawania (zakres obróbki).
 • Odporność na pękanie w zimnie bez podgrzewania.

 • Najlepsze właściwości mechaniczno-technologiczne złącza spawanego, równoważne z materiałem podstawowym.

 • Doskonała odkształcalność złącza spawanego.

 • Zwiększona odporność na odpuszczanie w stalach do nawęglania i ulepszanych cieplnie.

 • Niska skłonność do starzenia się.

alform-plus-vorteil

Najbardziej równomierne właściwości mechaniczne

 • Wysoka stałość właściwości mechanicznych stali alform laser zapewnia płynne przetwarzanie również bez udziału człowieka.

Specyfikacja dostawy

Stal alform laser jest dostarczana jako walcowana normalizacyjnie oraz termomechanicznie. Jeżeli podczas dalszego przetwarzania konieczna jest obróbka cieplna w temperaturze powyżej 580°C, spowoduje to obniżenie minimalnej granicy plastyczności stali walcowanych termomechanicznie (z serii M).

W takim przypadku możemy zaoferować stale walcowane normalizacyjnie (seria N), jednak tylko do minimalnej granicy plastyczności 380 MPa. (Prostowanie płomieniowe do 800°C jest możliwe również w przypadku stali walcowanych termomechanicznie).

Wymiary

Grubość blachy [mm]Maks. grubość blachy [mm] dla gatunkualform laser(szerokość minimalna 900 mm)
180 N200 N240 N380 N355 M380 M420 M
1,80–1,8911851360-1050-
1,90–1,9912601440110011151000
2,00–2,2413201500112011651040
2,25–2,4915051600117513401150
2,50–2,7416001600123516001315
2,75–2,9916001600129016001540
3,00–3,2416001600135016001600
3,25–3,4916001600141016001600
3,50–3,7416001600147516001600
3,75–4,5016001600153516001600
4,51–12,0016001600160016001600

(blacha w arkuszu z taśmy stalowej walcowanej na gorąco)

 

Próba rozciągania

Próba rozciąganiaGranica plastyczności Reh[%] min.Granica rozciągnięcia Rp0,2[%] min.Wytrzymałość na rozciąganie Rm[%] min.Wydłużenie przy zerwaniu[%] min.
[MPa][MPa][MPa]A80A5
alform laser 180 N180–290-280–3602834
alform laser 200 N200–320-320–4002632
alform laser 240 N240–360-360–4702328
alform laser 380 N380–520-510–6101924
alform laser 355 M355–480-430–5302024
alform laser 380 M380–510-450–5502024
alform laser 420 M420–550-480–5801822

(blacha w arkuszu z taśmy stalowej walcowanej na gorąco)

 

Udarność i promienie zginania

UdarnośćPromienie zginaniaUdarność 1)ISO-V / 20°C[J] min.Promienie zginania 2)Ri min. przy zginaniu 90° Położenie krawędzi gięcia względem kierunku walcowania(s = grubość blachy)
s < 3 mms 3–6 mms > 6 mm
alform laser 180 N3)0,25 s0,5 s1,0 s
alform laser 200 N3)0,25 s0,5 s1,0 s
alform laser 240 N270,25 s0,5 s1,0 s
alform laser 380 N404)0,25 s0,5 s1,0 s
alform laser 355 M400,25 s0,5 s0,8 s
alform laser 380 M400,25 s0,5 s0,8 s
alform laser 420 M400,50 s1,0 s1,0 s

(blacha w arkuszu z taśmy stalowej walcowanej na gorąco)

Średnia minimalna wartość wartość średnia z 3 prób (ISO-V, wzdłuż) w odniesieniu do pełnych próbek (10 × 10 mm). Jeżeli uzgodniono tak podczas zamawiania, dla grubości od 6 mm ustalana jest udarność w próbkach ISO V. Podana wartość obowiązuje dla wartości średniej z 3 próbek podłużnych w odniesieniu do przekroju próbki 10 × 10 mm. 2) Najmniejszy dozwolony promień wewnętrzny przy zginaniu 90°, Ri min. 3) Brak gwarancji. 4) Dla grubości > 8 mm zapewniona jest wartość minimalna 27 J.