Dla doskonałych właściwości mechanicznych

Gatunki z serii alform® to stal walcowana termomechanicznie o dobrych właściwościach spawania i zginania. Łączą one w sobie dobre właściwości wytrzymałości stali drobnoziarnistych walcowanych termomechanicznie z doskonałymi właściwościami zginania stali formowanych na zimno.

alform-thermomechanisches-walzen

Właściwości

Jesteśmy specjalistami w walcowaniu termomechanicznym z przyspieszonym chłodzeniem. Proces ten prowadzi do uzyskania drobnoziarnistej struktury, która zapewnia wysoką wytrzymałość, wysoką udarność i dobrą formowalność na zimno.

Proces walcowania

Nasze blachy grube (produkowane na obracającej się walcarce) oraz taśmy gorącowalcowane (cięte poprzecznie po walcowaniu) są precyzyjnie walcowane przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej koordynacji temperatur i procesów formowania. Zarówno blachy grube, jak i taśmy są szybko chłodzone bezpośrednio po walcowaniu na gorąco.

Obróbka odpuszczająca

Wyżarzanie odprężające Skład i mikrostruktura gatunków stali są precyzyjnie dopasowane, aby uzyskać pożądane właściwości materiału nawet po końcowym wyżarzaniu.

Powierzchnie i tolerancje grubości

Nasze bezpośrednie procedury produkcji umożliwiają zastosowanie nowoczesnych koncepcji stopów z niewielką zawartością węgla oraz zapewniają dobre właściwości powierzchni dzięki unikaniu zgorzelin z pieca i niewielkim tolerancjom grubości.

Porównanie walcowania termomechanicznego (TM) z ulepszaniem cieplnym (QT)

Według Graville’a w zależności od zawartości węgla i ekwiwalentu węgla następuje podział na trzy obszary z różną podatnością na pęknięcia na zimno.

W przypadku gatunków stali alform® walcowanych termomechanicznie w porównaniu z tradycyjną stalą ulepszaną cieplnie należy zwrócić uwagę na szczególnie niską zawartość węgla przy minimalnych granicach plastyczności 700–960 MPa. Gatunki stali alform® wykazują mniejszą tendencję do utwardzania w strefie wpływu ciepła (WEZ) oraz związaną z tym mniejszą podatność na pęknięcia na zimno. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej koncepcji analizy, walcowaniu termomechanicznemu oraz przyspieszonemu schładzaniu.