Stal walcowana termomechanicznie o doskonałej formowalności na zimno z wytłoczonymi krawędziami

Stal alform® serii MU została opracowana specjalnie do przemysłu maszynowego i przetwórczego. Dla tej stali właściwości są gwarantowane w węższych granicach niż dla porównywalnej stali zgodnie z EN 10149-2, a ponadto doskonałe właściwości przetwarzania osiąga się w trudnych procesach formowania. Te gatunki stali spełniają również wszystkie wymagania stawiane porównywalnym gatunkom stali zgodnie z normą EN 10149-2.

alform-MU-Reihe

Stal alform® MU jest mikrostopowa i walcowana termomechanicznie, dlatego ma niską zawartość węgla i jest drobnoziarnista. Ponadto zoptymalizowana metoda produkcji pozwala na osiągnięcie bardzo dobrego stopnia czystości i jednorodnej mikrostruktury. W związku z tym stal alform® MU potwierdza swoje zalety w szczególnie wymagających operacjach obróbki plastycznej. Wysoka tolerancja na uszkodzenia prowadzi do zwiększenia niezawodności produkcji, szczególnie przy formowaniu krawędzi tłoczonych. Ponadto w porównaniu z konwencjonalną stalą mikrostopową, uzyskano lepszą udarność prętów karbowanych.

alform® jest teraz dostępny również w wersji ze stali greentec o sprawdzonej jakości i zredukowanej emisji CO₂.

Skład chemiczny 

Analiza wytopu w % masowych i ekwiwalentach węgla

alform® C
Maks.
Si
Maks.
Mn
Maks.
P
Maks.
S
Maks.
Al
Maks.
Cr
Maks.
Ni
Maks.
Mo
Maks.
Cu
Maks.
V
Maks.
NB
Maks.
Ti
Maks.
B
Maks.
CEV
Maks.
355 MU 1)
0,100,101,200,0180,0050,0200,30,30,080,30,050,050,050,0030,28
380 MU 1)
0,100,101,200,0200,0050,0200,30,30,080,30,050,050,050,0030,30
420 MU 1)
0,100,101,400,0200,0050,0200,30,30,080,30,050,050,050,0030,34
460 MU 1) 2)
0,100,101,500,0200,0050,0200,30,30,080,30,070,070,070,0030,36
500 MU 1)
0,100,101,600,0200,0050,0200,30,30,080,30,070,070,070,0030,38
550 MU 1) 2)
0,120,101,700,0200,0050,0200,30,30,080,30,070,070,150,0030,40

1) CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15
2) Na zamówienie

Właściwości mechaniczne: Próba rozciągania

Kierunek badania: wzdłużny, minimalne wartości dla ReH i Rm obowiązują również w kierunku poprzecznym.

Jeśli granica plastyczności nie jest wyraźna i w przypadkach arbitrażu, obowiązuje granica plastyczności Rp0,2.
A80 dla grubości < 3 mm
A5 dla grubości ≥ 3 mm

alform® Granica plastyczności ReH
[MPa] 
wytrzymałość na rozciąganie Rm
[MPa] 
wydłużenie przy zerwaniu [%] min. 
A80 A5 
355 MU355 - 480430 - 5302024
380 MU380 - 510450 - 5502024
420 MU420 - 550480 - 5801822
460 MU 1)
460 - 590520 - 6401619
500 MU
500 - 650550 - 6801518
550 MU 1)
≥ 550
600 - 7401417

1) Na zamówienie

Właściwości mechaniczne: Energia uderzenia pręta karbowanego / promienie krawędzi / średnica trzpienia gnącego 

alform® Energia uderzenia 1)
KV [Joule] 
Promienie gięcia 2)
Ri min. przy 90° zginaniu 
Średnica trzpienia gnącego 
Temperatura badania
-20 °C 
Temperatura badania
-40 °C 
s < 3 mm s 3-6 mm s >6 mm grubość arkusza próbek poprzecznych = s 
355 MU
40270,25 s0,5 s0,8 s0 s
380 MU
40270,25 s0,5 s0,8 s0,5 s
420 MU
40270,5 s1,0 s1,0 s0,5 s
460 MU 3)
40270,5 s1,0 s1,4 s1,0 s
500 MU
40270,8 s1,2 s1,6 s1,0 s
550 MU 3)
40270,8 s1,2 s1,6 s1,5 s

1) KV minimalna wartość średnia z 3 próbek (ISO-V, wzdłużna) odniesiona do próbek pełnych (10 × 10 mm).
2) Najmniejszy dopuszczalny promień wewnętrzny przy zginaniu pod kątem 90°, Ri min.
3) Na zamówienie

alform - Person mit Helm spricht

Wskazówka

Energia uderzenia może zostać określona na zamówienie przy zamówieniu dla blach o grubości ≥ 3 mm. Testy udarności prętów karbowanych dla grubości < 6 mm nie są zgodne z odpowiednimi normami europejskimi.

Przykłady wymiarów

Maksymalna szerokość na grubość

alform® Grubość [mm] 
2,02,53,03,54,06,0
355 MU
150016201620162016201620
380 MU
150016201620162016201620
420 MU
136016201620
1620
1620
1620
460 MU
1360
1620
1620
1620
1620
1620
500 MU
128014801620
1620
1620
1620
550 MU
1280148016201620
1620
1620

Inne wymiary na zapytanie.
W zależności od wymiarów i wytrzymałości oferujemy również: barwiony/olejowany/obrzynany

Taśma stalowa
Taśma stalowa, wzdłużnie cięta
Blacha
Półfabrykaty kształtowe
Szerokość 900 - 1620 mm
Szerokość taśmy od 30 mm
Długość do 12 m
Na zamówienie