Stale walcowane termomechanicznie o doskonałych właściwościach formowania na zimno

Stale walcowane termomechanicznie alform® mają drobnoziarnistą strukturę o niewielkiej zawartości węgla. Odprężanie można przeprowadzać w zakresie temperatur 530–580°C. Obróbka cieplna powyżej 580°C nie jest dozwolona i spowodowałby obniżenie minimalnej granicy plastyczności. Jeżeli konieczna będzie obróbka cieplna w temperaturze powyżej 580°C, należy skontaktować się z naszym działem kontroli jakości.

Te gatunki stali spełniają również wszystkie wymagania porównywalnych stali wg normy EN 10149-2.

Przekonujące korzyści

  • Bardzo dobra podatność na cięcie, wykrawanie i gięcie.
  • Doskonała spawalność z uwagi na niski równoważnik węgla.

  • Ulepszone właściwości z węższymi limitami niż w przypadku porównywalnych stali standardowych.

Wymiary i stan dostawy

Maksymalna szerokość na grubość Minimalna szerokość 900 mm w przypadku szerokiej taśmy
Grubość blachy 
[mm]
2,02,53,03,54,06,012,015,0
alform 280 M16201620162016201620162016201620
alform 315 M16201620162016201620162016201620
alform 340 M16201620162016201620162016201620
alform 355 M15001620162016201620162016201620
alform 380 M15001620162016201620162016201620
alform 420 M13601620162016201620162016201620
alform 460 M13601620162016201620162016201620
alform 500 M12801480162016201620162016201500
alform 550 M12801480162016201620162016201500
alform 600 M12501380150016201620162016201500
alform 650 M125013801500162016201620 1)1620 1)1500
alform 700 M125013801500162016201620 1)1620 1)1500

(blacha w arkuszu z taśmy stalowej walcowanej na gorąco)

Maksymalna szerokość na grubośćminimalna szerokość 1500 mmGrubość blachy 2) [mm]Maks. szerokość[mm]Maks. długość[mm]
Stan dostawy
alform plate 355 M8 ≤ 100380018 700TM + ACC
alform plate 420 M8 ≤ 100380018 700TM + ACC
alform plate 460 M8 ≤ 100380018 700TM + ACC
alform plate 500 M8 ≤ 80380018 700TM + ACC
alform plate 550 M8 ≤ 50380018 700TM + ACC

(blacha gruba)

1) Dostawa tylko w arkuszach niewytrawianych. 2) W przypadku grubości 8 < 9 mm i szerokości ≤ 3450–3800 mm długość maks. wynosi 17 000 mm. W przypadku grubości 9 < 10 mm i szerokości > 3650–3800 mm długość maks. wynosi 17 000 mm.

TM walcowana termomechanicznie ACC szybko chłodzona (accelerated cooled) Inne wymiary na zamówienie.

Różne sposoby produkcji ciętych na wymiar arkuszy wykonanych z walcowanej na gorąco taśmy stalowej i blachy grubej skutkują określonymi zaletami produktu, które opisano bardziej szczegółowo w odpowiednich kartach charakterystyki. Cechą szczególną naszych blach alform 700 M i alform 700 ME jest ich doskonała wytrzymałość.

Próba rozciągania

Próba rozciąganiaGranica plastyczności Reh [%] min.Wytrzymałość na rozciąganie Rm [%] min.Wydłużenie przy zerwaniu [%] min.
[MPa][MPa]A80A5
alform 280 M280–400370–4702428
alform 315 M315–440390–4902226
alform 340 M340–470420–5202024
alform 355 M355–480430–5302024
alform 380 M380–510450–5502024
alform 420 M420–550480–5801822
alform 460 M460–590520–6401619
alform 500 M500–650550–6801518
alform 550 M≥ 550600–7401417
alform 600 M≥ 600650–8001316
alform 650 M3)≥ 650700–8501215
alform 700 M3)≥ 700750–9301114

(blacha w arkuszu z taśmy stalowej walcowanej na gorąco)

Próba rozciąganiaGrubość blachy 4)Granica plastyczności 5) Reh [%] min.Wytrzymałość na rozciąganie 5) Rm [%] min.Wydłużenie przy zerwaniu 5) [%] min.
[mm][Mpa][Mpa]A5
alform plate 355 M8 ≤ 16 > 16 ≤ 40 > 40 ≤ 63 > 63 ≤ 100355 345 335 325470–630 470–630 450–610 440–60022 22 22 22
alform plate 420 M8 ≤ 16 > 16 ≤ 40 > 40 ≤ 63 > 63 ≤ 100420 400 390 380520–680 520–680 500–660 480–65019 19 19 19
alform plate 460 M8 ≤ 16 > 16 ≤ 40 > 40 ≤ 63 > 63 ≤ 100460 440 430 410540–720 540–720 530–710 510–69017 17 17 17
alform plate 500 M8 ≤ 16 > 30 ≤ 50 > 50 ≤ 80500 480 460570–750 550–750 550–75016 16 16
alform plate 550 M8 ≤ 30 > 30 ≤ 50550 530600–760 570–73016 16

(blacha gruba)

3) W przypadku grubości blachy > 8 mm granica plastyczności może być niższa o 20 MPa. Kierunek kontroli: wzdłuż, minimalne wartości dla ReH i Rm obowiązują również w kierunku poprzecznym. W przypadku niejednoznacznej granicy plastyczności i podczas cięcia granica rozciągania Rp02 A60 dla grubości < 3 mm A5 dla grubości ≤ 3 mm.

4) Większe grubości na zamówienie. 5) Próba rozciągania jest wykonywana zgodnie z EN 10002 na próbkach poprzecznych.

Udarność i promienie zginania

UdarnośćPromienie zginaniaUdarność 6) Av [dżul]Promienie zginania 7) Ri min. przy zginaniu 90°Położenie krawędzi gięcia względem kierunku walcowania (s = grubość blachy)Średnica trzpienia gnącegoBgD min.
M Temperatura badania -20°CME Temperatura badania -40°Cs < 3 mms 3–6 mms > 6 mmGrubość blachy = s
alform 280 M40-0,25 s0,5 s0,8 s0 s
alform 315 M40-0,25 s 0,5 s0,8 s0 s
alform 340 M40-0,25 s0,5 s0,8 s0 s
alform 355 M (ME)40270,25 s0,5 s0,8 s0 s
alform 380 M (ME)40270,25 s0,5 s0,8 s0,5 s
alform 420 M (ME)40270,5 s1,0 s1,0 s0,5 s
alform 460 M (ME)40270,5 s1,0 s1,4 s1,0 s
alform 500 M (ME)40270,8 s1,2 s1,6 s1,0 s
alform 550 M (ME)40270,8 s1,2 s1,6 s1,5 s
alform 600 M (ME)40270,8 s1,2 s1,6 s1,5 s
alform 650 M (ME)40270,8 s1,2 s1,6 s1,5 s
alform 700 M (ME)40270,8 s1,2 s1,6 s1,5 s

(blacha w arkuszu z taśmy stalowej walcowanej na gorąco)

Udarność promienie zginania
Udarność 9) Av 
[dżul]
Promienie zginania Ri. min. przy zginaniu 90°
Położenie krawędzi gięcia względem kierunku walcowania (s = grubość blachy)
Grubość blachy [mm]Kierunek badania wzdłuż Temperatura -50°CKierunek badania w poprzek Temperatura -50°Cwzdłużw poprzek
alform plate 355 M8 ≤ 10027161,5 s1,0 s
alform plate 420 M8 ≤ 10027162,0 s1,5 s
alform plate 460 M8 ≤ 10027162,0 s1,5 s
alform plate 500 M8 ≤ 8027163,0 s2,0 s
alform plate 550 M8 ≤ 5027163,0 s 2,0 s

(blacha gruba)

6) Minimalna wartość średnia Av z 3 prób (ISO-V, wzdłuż) w odniesieniu do pełnych próbek (10 × 10 mm). 7) Najmniejszy dozwolony promień wewnętrzny przy zginaniu 90°, Ri min. 8) Wartości przy -40°C są zapewnione przy odpowiednich umowach zamówień, a identyfikator „ME” dla ograniczonych zakresów wymiarów. 9) Próba udarności wykonana na podstawie EN 10045 metodą Charpy’ego na próbkach w kształcie V o wymiarach 10 × 7,5 mm. Gwarantowana wartość zmniejsza się proporcjonalnie do przekroju próbki.